lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Matematik NF

Vårterminen 2020   

Kursutvärderingen öppnas i ny flik.

MATA02 Matematik för naturvetare

MATA21 Envariabelanalys

MATA22 Lineär algebra 1

MATA23 Algebrans grunder

MATB13 Diskret matematik (gemensamt med LTH)

MATB21 Flervariabelanalys 1

MATB22 Lineär algebra 2

MATB23 Flervariabelanalys 2

MATB24 Lineär analys

MATC25 Variationskalkyl (gemensamt med LTH)

MATM11 Algebraiska strukturer (gemensamt med LTH)

MATM16 Topologi

MATM18 Fourieranalys

MATM19 Integrationsteori

MATM20 Matematisk modellering

MATM23 Fördjupningskurs i differentialgeometri

MATM27 Ordinära differentialekvationer II

MATP13 Grupp- och ringteori

MATP16 Partiella differentialekvationer

MATP29 Fördjupningskurs i integrationsteori

MATK11 Matematik, examensarbete för kandidatexamen

MATM03 Matematik, examensarbete för masterexamen

 

Höstterminen 2020


Kursutvärderingen öppnas i ny flik.

MATA21 Envariabelanalys

MATA22 Lineär algebra 1

MATA23 Algebrans grunder

MATB21 Flervariabelanalys 1

MATB22 Lineär algebra 2

MATB23 Flervariabelanalys 2

MATB24 Lineär analys

MATB25 Diskret matematik

MATC12 Ordinära differentialekvationer I

MATC20 Bildanalys (gemensamt med LTH)

MATC51 Optimering (gemensamt med LTH)

MATC70 Matristeori (gemensamt med LTH)

MATM12 Analytiska funktioner

MATM30 Sannolikhetsteorins matematiska grunder

MATM33 Differentialgeometri

MATM35 Talteori

MATP32 Harmonisk analys

MATP35 Lineär funktionalanalys

MATP45 Fördjupningskurs i lineär funktionalanalys

MATK11 Matematik, examensarbete för kandidatexamen

MATM03 Matematik, examensarbete för masterexamen