Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete

Kandidatutbildningen avslutas med ett examensarbete som består av en självständig uppgift som väljs i samråd med en handledare. Det kan vara en mindre matematisk forskningsuppgift, eller en uppgift där man genom sökning i olika källor kommer fram till ett nytt sätt att framställa en matematisk teori. Vidare kan examensarbetet gälla tillämpningar av matematiken, till exempel en beräkningsteknisk uppgift eller en uppgift inom matematisk statistik.  Denna kan även utföras för en uppdragsgivare utanför universitetet.  Ett genomfört examensarbete på kandidatnivå är en förutsättning för att bli antagen till mastersprogram, både nationellt och internationellt.

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och kan göras i matematikmatematisk statistik eller numerisk analys. Examensarbetekursen har olika kurskoder beroende på vilken inriktning man väljer: 

 

Mer detaljerad information om vad man ska tänka på både före och under utförandet av examensarbetet finns i dokumentet nedan:

PM examensarbete

De allmänna regler som gäller för genomförande av examensarbete på grundnivå vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Regler och rekommendationer

Tidslinje

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-09-18