Hoppa till huvudinnehåll

Tentamina

Uppsamlingstentamina, augusti 2024

De studenter som önskar tentera i augusti på någon/några av kurserna

 • MATC12 Ordinära differentialekvationer 1
 • MATM12 Analytiska funktioner
 • MATM13/MATM33 Differentialgeometri
 • MATM15/MATM35 Talteori
 • MATM16/MATM36 Topologi
 • MATM19/MATM39 Integrationsteori
 • MATM27/MATM37 Ordinära differentialekvationer 2
 • MATM30 Sannolikhetsteorins matematiska grunder
 • MATM41 Galoisteori
 • MATP15/MATP35 Lineär funktionalanalys
 • MATP11/MATP31 Distributionsteori

måste anmäla detta till studerande expeditionen genom att skicka ett mejl till expedition@math.lu.se med namn, personnummer och kursnamn senast 10 juni. Anmälan är bindande.
 
Om intresse finns kommer tentamina på dessa kurser att ordnas under perioden 14-25 augusti. Vid schemaläggning försöker vi undvika eventuella kollisioner med andra redan schemalagda omtentamina, så ange gärna om du avser delta i andra omtentamina under den här perioden. Information om schemalagda uppsamlingstentamina kommer att publiceras i TimeEdit senast 20 juni.
 
Observera att:

 • Det är endast för ovanstående kurser som man behöver anmäla sig till tentamen i augusti redan nu i juni. Till övriga kurser som redan har angivna omtentamensdatum på skrivschemat i TimeEdit anmäler man sig på studentportalen senast en vecka före tentamen.
 • Man måste ha varit registrerad/omregistrerad på kursen för att kunna delta i examinationen.

Anmälan till skriftliga tentamina

Skriftliga tentamina vid Matematik NF är anonymiserade, vilket förutsätter att studenterna måste anmäla sig till ordinarie skriftliga tentamina och omtentamina i Ladok.

Detta gäller inte tentamina på nedlagda kurser och uppsamlingstentamina, där anmälan sker separat genom att kontakta studerandeexpeditionen.

För att kunna anmäla sig till tentamen måste man vara registrerad, eller omregistrerad, på respektive kurs. 

När du anmäler dig till tentamen i Ladok kommer du att tilldelas en anonymkod som du kommer att få av tentamensvakten vid tentamenstillfället. Det är denna kod som rättande lärare ser och rapporterar in resultat på.

Tentamensanmälan öppen i två veckor

Tentamensanmälan öppnar tre veckor före respektive tentamen och stängs en vecka innan tentamensdatumet.

Har du missat att anmäla dig under denna period ska du kontakta utbildningsadministratören på institutionen. I så fall kommer du att få skriva din tentamen i mån av plats. Observera att du inte kommer att kunna skriva tentamen anonymt.

Kortfattad arbetsgång

 • Du anmäler dig till tentamen via Ladok
 • Din anonymkod delas ut av tentamensvakten
 • Du skriver din anonymkod samt en personlig identifikationskod på varje inlämnat papper
 • Skrivningen rättas anonymt

Studenter med särskilda behov

Tentander med rätt till anpassad tentamen skall, utöver anmälan, kontakta studerandeexpeditionen minst två veckor före tentamen. Detta måste göras före varje skriftlig tentamen de tänker deltaga i inklusive omtentamina. De kommer då att upplysas om var och när tentamen äger rum och hur länge den pågår.

 

Studerandeexpedition

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet
expedition@math.lu.se
Tel: +46 (0)46 -222 85 55

Expeditionstid:
måndag och torsdag 10.45-12.15, 13.15-14.30
onsdag 10.45-12.15

Omtentamen nedlagda kurser

Vill du göra en omtentamen på en kurs som inte ges längre?

Kontakta studierektor Anna-Maria Persson.

Anna-Maria Persson
anna-maria.persson@math.lu.se
Tel: +46 (0)46- 222 85 39

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2023-03-10