Hoppa till huvudinnehåll

MUR - matematikernas utbildningsråd

MUR (Matematiker Utan Randvillkor) är matematikstudendernas utbildningsråd vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Det drivs av studenter som läser matematik OCH är intresserade av att du trivs med din studiemiljö. Detta innefattar delvis att försäkra att:

  • de kurser du läser håller god kvalitet
  • du studerar i en trygg och jämlik miljö
  • det finns många sätt att interagera med dina studiekamrater UTANFÖR dina studier.

MUR är bryggan mellan matematikstudenter och avdelningen för matematik, numerisk analys och matematisk statistik vid naturvetenskapliga fakulteten. Om du har frågor eller problem relaterade till dina studier eller behöver du specifik hjälp från fakulteten; vad det än kan vara så har vi personer som valts ut för att ta itu med specifika representationsområden - utbildning, hälsa och säkerhet, företagsrelationer, jämställdhet etc.

Det bästa är att studenterna är de som väljer de individer som är bäst lämpade för dessa positioner, så du kan förvänta dig ett dedikerat team som arbetar för din fördel! Dessutom, om du känner att du kan bidra till vår sak på andra sätt än vad som har nämnts, då har vi inga betänkligheter om att skapa nya tjänster åt dig. Vi uppmuntrar den typen av kreativitet från våra medstudenter och vi vill verkligen belöna den.

Om du vill veta mer om MUR, kom gärna förbi MUR-rummet (MH:144, mittemot Hörmanders föreläsningssal) och prata med de nuvarande kommittémedlemmarna. De hjälper dig gärna. Vi har också månadsmöten där vi samlar medlemmar för att diskutera angelägna frågor som rör matematikstudenternas studieråd.

För information om när MUR-mötena hålls, besök gärna vår Facebookgrupp på länken

https://www.facebook.com/groups/lundsmur/

samt tillhörande Facebooksida. Information om MUR-evenemang kommer att läggas ut där. Samma information finns på MUR:s Canvas-sidan som du kan få tillgång till i början av dina studier. Alternativt är du välkommen att alltid mejla MUR-ordföranden på mur-ordf@luna.lu.se.

Kontakt

MURs styrelse

Ordförande: Hillevi Uhrberg

Viceordförande: Lukas Early

Sekreterare: Jacob von Strokirch

Utbildningsansvarig: Abhijeet Vats

Jämställdhet och likabehandling: Jannis Sudergat

Mejla till: mur-ordf@luna.lu.se

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2023-04-26