Hoppa till huvudinnehåll

Kurser vid Naturvetenskaplig fakultet

Matematik


Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas eller den officiella kursplanen för nya kurser.

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

MATA21Envariabelanalys, 15 hpVT, HT,  50%, sista gången VT 2024
MATA22Lineär algebra 1, 7,5 hpVT1, HT1,  50%, sista gången VT 2024
MATA23Algebrans grunder, 7,5 hpVT2, 50%, sista gången VT 2024
MATA31Envariabelanalys, 15 hpHT, VT, 50%, ny kurs HT 2024
MATA32Algebra och vektorgeometri, 7,5 hpHT 25%, VT 1 50%, ny kurs HT 2024

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

MATB21Flervariabelanalys 1, 7,5 hpVT1, HT1,  50%
MATB22Lineär algebra 2, 7,5 hpVT1, HT1,  50%, sista gången HT 2024
MATB23Flervariabelanalys 2, 7,5 hpVT2, 50%
MATB32Lineär algebra, 7,5 hpVT1, HT1,  50%, ny kurs VT 2025
MATB24Lineär analys, 7,5 hpVT1, HT1, 50%
MATB25Diskret matematik, 7,5 hpVT1, HT2, 50%
MATC12Ordinära differentialekvationer 1, 7,5 hpHT2, 50%
MATC20Bildanalys, 7,5 hpHT1, 50%
MATC25Variationskalkyl, 7,5 hpVT, 25%
MATC61Optimering, 7,5 hpHT2, 50%
MATC70Matristeori, 7,5 hpHT, 25%

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

MATM12Analytiska funktioner, 15 hpHT,  halvfart
MATM20Matematisk modellering, 7,5 hpVT2, halvfart
MATM30Sannolikhetsteorins matematiska grunder, 7,5 hpHT2, halvfart
MATM31Algebraiska strukturer, 7,5 hpVT2, halvfart
MATM33Differentialgeometri, 7,5 hpHT1, halvfart
MATM35Talteori, 7,5 hpHT1, halvfart
MATM36Topologi, 7,5 hpVT1, halvfart
MATM37Ordinära differentialekvationer 2, 7,5 hp

VT1, halvfart

MATM39Integrationsteori, 7,5 hpVT1, halvfart
MATM41Galoisteori, 7,5 hpHT1, halvfart
MATM43Fördjupningskurs till differentialgeometri, 7,5 hpVT, kvartsfart
MATM44Introduktion till algebraisk topologi, 7,5 hpVT, kvartsfart
MATM45Analytisk talteori, 7,5 hpHT2, halvfart, tba
MATM46Representationsteori, 7,5 hpVT, halvfart, tba
MATM48Fourieranalys, 7,5 hpVT2, halvfart
MATP31Distributionsteori, 7,5 hpVT, kvartsfart, udda år
MATP32Harmonisk analys, 7,5 hpHT2, halvfart, jämna år
MATP33Grupp och ringteori, 7,5 hpVT2, halvfart
MATP35Lineär funktionalanalys, 7,5 hpHT, kvartsfart
MATP36Partiella differentialekvationer, 7,5 hp

VT2, halvfart, jämna år

MATP39Fördjupningskurs till integrationsteori, 7,5 hpVT2, halvfart
MATP43Representationsteori för koger och algebror, 7,5 hpHT2, halvfart
MATP45Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys, 7,5 hpHT, kvartsfart

Matematisk statistik


Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

MASA02Matematisk statistik: Grundkurs, 15 hpHT, halvfart
MASC01 Sannolikhetsteori, 7,5 hpVT1, halvfart
MASC02Statistisk inferensteori, 7,5 hpHT2, halvfart

MASC05

Försöksplanering, 7,5 hp 

VT2, halvfart

MASC13Markovprocesser, 7,5 hpHT1, halvfart
MASC14 Stationära stokastiska processer, 7,5 hpHT1, halvfart

Länkarna i tabellen öppnar respektive kursplan.

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

MASM11Monte Carlo-baserade statistiska metoder,  7,5 hpVT1, halvfart
MASM12Olinjära tidsserier, 7,5 hpHT, kvartsfart, udda år
MASM15 Statistisk modellering av extremvärden, 7,5 hpVT2, halvfart
MASM17 Tidsserieanalys, 7,5 hpHT2, halvfart
MASM18Finansiell statistik, 7,5 hpHT2, halvfart
MASM22  Linjär och logistisk regression, 7,5 hpVT2, halvfart
MASM24 Prissättning av derivattillgångar, 7,5 hpHT1, halvfart
MASM25 Spatial statistik med bildanalys, 7,5 hp HT2, halvfart
MASM26 Stationär och icke stationär spektralanalys, 7,5 hp VT1, halvfart jämna år
MASM27Icke-parameterisk inferens, 7,5 hp VT1, halvfart udda år
MASM33  Kvantitativ riskanalys med copulas, 7,5 hp HT1, halvfart udda år

 

Numerisk analys och beräkningsvetenskap


Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

NUMA01Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hpHT2, VT2, halvfart

Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

NUMA41Numerisk analys, grundkurs, 7,5 hpHT2, halvfart
NUMB11Numerisk linjär algebra, 7,5 hpHT1, halvfart

Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

NUMN21Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy, 7,5 hpHT1, halvfart
NUMN24Finita volymmetoder, 7,5 hpHT1, halvfart
NUMN26Simuleringsverktyg, 7,5 hpVT1, halvfart
NUMN27 Numerisk analys: Seminariekurs, 7,5 hp HT1, halvfart
NUMN28Numeriska simuleringar av flödesproblem, 7,5 hp VT2, halvfart
NUMN32Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 hp HT2, halvfart
NUMN33Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hpVT1, halvfart
BERN01Modellering i beräkningsvetenskap, 7,5 hp HT1, halvfart
BERN07Osäkerhetskvantifiering och datadriven modellering, 7,5 hp VT2, halvfart