Hoppa till huvudinnehåll

Kursfordringar

De kurser som krävs för att få en kandidatexamen i matematik omfattar 180 högskolepoäng och klassificeras som:

  • obligatoriska kurser
  • alternativobligatoriska kurser
  • valfria kurser
  • examensarbete

Klassificeringen av obligatoriska och alternativobligatoriska kurser har ändrats under åren.

Specifika kurskrav för studenter som antas till programmet ett visst år finns tillgängliga nedan:

Notera också att kursernas koder har ändrats och kan komma att ändras i framtiden.

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-03-03