lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursfordringar

De kurser som krävs för att få en kandidatexamen i matematik omfattar 180 högskolepoäng och klassificeras som:

  • obligatoriska kurser
  • alternativt obligatoriska kurser
  • valbara kurser
  • examensarbete

Klassificeringen av obligatoriska och alternativt obligatoriska kurser har ändrats under åren.

Specifika kurskrav för studenter som antas till programmet ett visst år finns tillgängliga nedan:

Notera också att kursernas koder har ändrats och kan komma att ändras i framtiden.