Hoppa till huvudinnehåll

Kursfordringar t.o.m. VT 2015

Studenter antagna till kandidatprogrammet i matematik till och med vårterminen 2015 ska studera enligt nedanstående kursstruktur för att erhålla kandidatexamen. Observera att alla kurser markerade med * har blivit ersatta av motsvarande kurser med andra kurskoder. Den uppdaterade listan över kurser finns i vänstermenyn.

Obligatoriska kurser 52,5 hp 

KurskodKursnamnPoäng
MATA15*Algebra 115 hp
MATA14*Analys 115 hp
MATB15*Flervariabelanalys15 hp
MATB11*Lineär algebra7,5 hp

Alternativobligatoriska kurser 52,5 hp 

Kurser omfattande 52,5 hp ska väljas bland följande kurser (eller motsvarande):

Matematik

KurskodKursnamnPoäng
MATB13*Diskret matematik7,5 hp
MATB16*Lineär analys7,5 hp
MATC12Ordinära differentialekvationer 17,5 hp
MATM11Algebraiska strukturer7,5 hp
MATM12Analytiska funktioner15  hp
MATM15*Talteori7,5 hp

Matematisk statistik

KurskodKursnamnPoäng
MASA01*Matematisk statistik, grundkurs15 hp
MASC01Sannolikhetsteori7,5 hp
MASC02Statistisk inferensteori7,5 hp
MASC03Markovprocesser7,5 hp
MASC04Stationära stokastiska processer7,5 hp
MASC05Försöksplanering7,5 hp

Numerisk analys

KurskodKursnamnPoäng
NUMA22*Beräkningsmatematikens verktyg7,5 hp
NUMA11*Numerisk linjär algebra7,5 hp
NUMA12*Numerisk approximation7,5 hp

Valfria kurser 60 hp 

Kurser omfattande minst 30 högskolepoäng i ett annat ämne än matematik, matematisk statistik och numerisk analys skall ingå i programmet medan resterande 30 högskolepoäng är helt valfria. Man kan alltså välja att läsa 60 hp i andra ämnen, men man kan även läsa ytterligare kurser inom de matematiska ämnesdisciplinerna upp till 30 hp.

Examensarbete 15 hp

Beroende på de studieval man har gjort inom programmet får man välja att skriva examensarbetet i matematik, matematisk statistik eller numerisk analys. Examensarbeteskursen har olika kurskoder beroende på vilken inriktning man väljer: 

 De specifika krav som ställs för de olika inriktningarna framgår av respektive kursplaner.

Rekommenderad studiegång för antagna t o m vårterminen 2015

Rekommenderad studiegång, studiestart hösttermin

Rekommenderad studiegång, studiestart vårtermin