Hoppa till huvudinnehåll

Innovationer från Matematikcentrum

 

Ange Optimization

En hel del forskning inom bildgruppen är kopplad till optimering. Baserat på sådana metoder grundade doktoranden Nicolas Guilbert 2005 företaget Ange Optimization.

Ange Optimization specialiserar sig på att utveckla hjälpmedel för planering och beslutsstöd inom logistik. Speciellt har man byggt upp en stor erfarenhet av kontainertransport, med bland annat det världsledande företaget Maersk Line som kund.

Att utforma sådana nätverk leder till mycket komplexa problem, där man måste ta hänsyn till ett stort antal faktorer, såsom omlastningar, bränsleförbrukning, tillgång på farkoster och personal. Genom att bygga samman optimering med möjlighet till manuell interaktion har Ange utvecklat mycket effektiva produkter. Företaget har ett tjugotal anställda och har sitt säte i Köpenhamn.

Cognimatics

Ett av bildgruppens forskningsområden är "kognitivt seende". Målet är att med inspiration från mänskligt seende utveckla metoder för att tolka statiska och rörliga bilder. Kring några sådana problemställningar byggdes från 2004 företaget Cognimatics upp av bland annat Rikard Berthilsson, Kalle Åström, Håkan Ardö, Fredrik Kahl.

Cognimatics produkter utgörs idag av mjukvara för intelligent videoanalys och för mobiltelefoner med inbyggd kamera. Slutkunderna, det vill säga de som använder produkterna, finns främst inom detaljhandeln, allt från enstaka butiker till globala kedjor (däribland en enormt stor). Användningen består ofta i att samla in och analysera statistik om till exempel hur många besökare butiken har och hur de rör sig. Cognimatics säljer också mjukvara direkt till mobiltelefontillverkare (LG, Samsung med flera) och finns representerat i cirka 50 länder. I juni 2016 köptes Cognimatics av Axis Communications som införlivade företaget som en del av sin egen verksamhet

Decuma 

I ett examensarbete tillsammans med Ericsson under 90-talet inventerades metoder för tolkning av skrift på tryckkänsliga skärmar för till exempel handdatorer och mobiltelefoner. Detta kopplade väl till pågående forskning inom bildgruppen om geometriska invarianter. Metoder från pågående avhandlingsarbete av Rikard Berthilsson kunde användas. Detta ledde till patent och grundande av företaget Decuma 1999 av Rikard Berthilsson, Gunnar Sparr och Kalle Åström. Efter några år hade företaget 28 anställda, däribland även språkvetare. Produkter togs fram för västerländska, kinesiska och japanska tecken. Mjukvaran licensierades till företag som Casio, HP, Sony, Ericsson, senare även Nintendo.

Decuma fick stor uppmärksamhet i media som spin-off från matematik, och fick flera utmärkelser. Kulmen på detta nåddes 2002, när Decuma erhöll EU:s prestigefyllda utmärkelse "EC Information Society Technology Grand Prize" för "groundbreaking products and services that represent the best of European innovation in information society technologies". Vid samma tid bestämde sig Sony för att knyta Decuma som huvudleverantör av handskriftstolkning för västerländsk, kinesisk och japansk skrift för deras då nya modell av handdatorer. Sony och Industrifonden blev största aktieägare. I spåren av IT-kraschen lade dock Sony ner utveckling av handdatorer, för att istället satsa på telefoner. 

Decuma köptes 2004 av Zi (kanadensiskt) och därefter 2008 av Nuance (amerikanskt) och finns fortfarande kvar som en del av Nuances bredare produktportfölj. Företaget har kontor på Idéon, Lund.

Den metod för handskriftstolkning som utvecklades för Decuma blev utvald att ingå i utställningen "Smart. Skånska innovationer under 200 år", som öppnades 2010 på Malmö Museum.

Modcam

Företaget utvecklar en ny typ av smart sensor, en kamera och en kraftig plattform för datorseende.
Läs mer på företaget Modcams webbplats.http://modcam.com/

Mometric AB

Företaget utvecklade datorseendalgoritmer för att följa och analysera tävlingssimmare. Ett antal kameror är monterade i väggen på en tävlingsbassäng. När simmaren dyker i filmas och analyseras simmare under hela sitt lopp. För närvarande mycket begränsad verksamhet. 

Nocturnal vision

Bildgruppen  samarbetade med sin biologiska motsvarighet inom LU, Vision-gruppen vid inst. för Cell- och organismbiologi. Med medverkan av Toyota utvecklades metoder  för att förbättra och tolka bilder tagna i mörker, med inspiration från dyngbaggen och andra mörkerseende insekter. Kring detta grundades 2010 företaget Nocturnal Vision AB, med Henrik Malm och Magnus Oskarsson som representanter för matematiksidan.

Nocturnal vision erbjöd en teknologi som fungerade under mycket svaga ljusförhållanden. Man utvecklade  matematiska algoritmer som arbetade i nästan-realtid, hanterade extrema brusnivåer, och anpassade sig automatiskt till olika brusnivåer och ljusförhållanden. Företaget är numera nedlagt. 

Polar Rose

Människan har en unik förmåga att känna igen ansikten. Att få datorer att göra detsamma från bilder är ett stort och aktivt forskningsområde inom datorseende. Det är också kärnproblemet i många tekniska tillämpningar, såväl på nätet, för mobila enheter som för stillastående kameror.

Inom bildgruppen finns en stark forskning om igenkänning, syftande bl.a. till att detektera och känna igen ansikten i bilder och filmsekvenser. Inom detta fält skrev Jan Erik Solem sin doktorsavhandling 2006. Med hjälp av bl.a. variationsmetoder konstruerade han algoritmer för att beräkna 3D information från bilder. Metoden patenterades och blev startpunkt för företaget Polar Rose, med säte i Malmö. Företaget har sedan utvecklat nya produkter för sökning i bilddatabaser, och har ett 20-tal anställda. Tillsammans med ett annat Malmö-företag, TAT (The Astonishing Tribe) har Polar Rose utvecklat ett koncept Augmented ID, som känner igen människor i realtid och kopplar detta till sociala nätverk och sökning.

Polar Rose uppmärksammades vid World Economic Forum's möte i Davos 2008, och Jan Erik Solem förekom året innan på Ny Tekniks lista över landets mest inflytelserika IT-personligheter. Hösten 2010 fick Polar Rose stor uppmärksamhet genom att företaget köptes upp av Apple, med man och allt, och flyttade till Kalifornien, något som får ses som en stark kvalitetsindikator.

SITA 

SITA, Swedish Interactive Thresholding Algorithm, är en smart teknik för att göra snabba och tillförlitliga synfältsundersökningar och den används över hela världen för medicinsk diagnos och uppföljning av glaukom (grön starr). Algoritmen har utvecklats av forskare och doktorander i matematisk statistik i Lund i samarbete med ögonkliniken vid universitetsjukhuset i Malmö under ledning av professor Anders Heijl och det amerikanska företaget Humphrey Instruments, vilket nu (2013) går under namnet Carl Zeiss Meditech Inc.

Algoritmen SITA finns inbyggd i kommersiella instrument för synundersökningar, och om man blir utsatt för en synfältsundersökning vid ett välutrustat sjukhus var som helst i världen, så är chansen mycket stor att det är SITA som sköter automatiken. Algoritmen bygger på en statistisk modell för variationen i näthinnans ljuskänslighet, och den lär sig hur olika områden i patientens öga reagerar på ljusstimuli. Därigenom anpassas undersökningen individuellt till patienten och man undviker tröttande mätningar av sådana områden i näthinnan som inte är skadade. Testtiden ägnas i stället helt automatiskt åt att följa eller upptäcka eventuella försämringar.

Spiideo

Tränare och idrottare får omedelbart tillgång till inspelningar av tränings- och tävlingslopp med hjälp av intelligenta kameror och en lättanvänd app. Läs mer på Spiideos webbplats.http://www.spiideo.com/

Ximantis

Företaget utvecklar en teknik som med hjälp av matematiska algoritmer ger närtidsprognoser över rusningstrafiken. Algoritmerna tittar på tillgänglig data som bland annat kommer direkt från användare som befinner sig i trafiken. Algoritmerna paketerats i appar för Iphone och Android-mobiler. Kundkretsen är tänkt att bestå av allt från vanliga pendlare, offentliga aktörer som vill förbättra trafikflöden och företag som sysslar med navigation, som till exempel Google. Läs mer om Ximatis på deras webbplats.

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2020-12-18