lu.se

Mikael Persson Sundqvist. Foto.

2022-04-06

Professor Ayman Kachmar, Beirut gästprofessor på Matematikcentrum

Mikael Persson Sundqvist (bilden), universitetslektor på Matematikcentrum, har via Knut och Alice Wallenbergs stiftelse erhållit stipendium för värdskapet.

[...]

2022-03-23

Adem Limani tilldelas KAW anslag för tjänst vid Universitat Autònoma de Barcelona

Adem Limani som ska disputera i matematik vid Lunds universitet 2022, har tack vare ett anslag från Knut och Alice

[...]

2022-03-07

Carina Geldhauser – invald i Global Young Academy

Carina Geldhauser, Matematikcentrum, Lunds universitet har valts in som ledamot i Global Young Academy, GYA.

[...]

2021-04-07

Artificiell intelligens fördelar tillgångar

Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses

[...]