lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Nyheter

Petter K Holm, Erik Lindström. Foto.

2021-04-07

Artificiell intelligens fördelar tillgångar

Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Programmet gör det bland annat möjligt för yngre

[...]

2021-03-29

Välkänd matematikprofessor ny gästforskare i Lund

James Wright har utsetts till gästprofessor vid Lunds universitet. Tack vare ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs

[...]

2021-03-12

Magnus Goffeng får Wallenbergpriset i matematik 2021

Magnus Goffeng, Matematikcentrum, Lunds universitet tilldelas årets Wallenbergpris för hans viktiga bidrag inom

[...]

2020-12-10

Erik Wahlén får Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag 2020

Erik Wahlén, universitetslektor och forskare vid Matematikcentrum, tilldelas bidraget för sitt projekt: Från

[...]

Kalendarium

Seminarium

Geometry and sound - mapping and positioning using sound

Tid: 2021-05-12 12:00 till 13:00

Seminarium

Numerical Analysis Seminar

Tid: 2021-05-12 15:15 till 16:15

Anställningar

 

Doktorander i matematik, Lunds universitet, Matematikcentrum, Matematik NF. Sista ansökningsdag 2021-05-15. Läs mer och ansök på Varbis webbplats.

Doktorander i numerisk analys, Lunds universitet, Matematikcentrum, Matematik NF. Sista ansökningsdag 2021-05-19. Läs mer och ansök på Varbis webbplats.

Universitetslektor i matematik med inriktning mot partiella differentialekvationer, Lunds universitet, Matematikcentrum, Matematik NF. Sista ansökningsdag 2021-05-24. Läs mer och ansök på Varbis webbplats.

Doktorand i matematisk statistik, Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum. Sista ansökningsdag: 2021-05-26. 
Läs mer och ansök på Varbis webbplats

Doktorander i matematik, Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum. Sista ansökningsdag: 2021-05-26. 
Läs mer och ansök på Varbis webbplats

Universitetslektor i matematisk statistik, Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Matematikcentrum. Sista ansökningsdag: 
2021-06-07: Läs mer och ansök på Varbis webbplats.

Bli övningsassistent Matematik LTH

Bli övningsassistent Matematisk statistik