Hoppa till huvudinnehåll

Kursutbud, höstterminen 2024

Alla kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid Naturvetenskapliga fakulteten och som kan ingå i kandidatexamen, listas nedan.

Länkarna i tabellerna nedan öppnar antingen motsvarande kurswebbplats i Canvas-plattformen, som är lärplattformen vid Lunds universitet, eller den officiella kursplanen.

Förkortningarna HT 1 och HT 2 avser första respektive andra halvan av höstterminen.


Kurskod

Kursnamn, högskolepoäng

Nivå

Period, studietakt

MATA31Envariabelanalys, 15 hpGrundHT, 50%
MATA32Algebra och vektorgeometri, 7,5 hpGrundHT 25%
MATB21Flervariabelanalys 1, 7,5 hp

Fördj. grund

HT 1,  50%
MATB22Lineär algebra 2, 7,5 hpFördj. grundHT 1,  50%
MATB24Lineär analys, 7,5 hpFördj. grundHT 1, 50%
MATB25Diskret matematik, 7,5 hpFördj. grundHT 2,  50%
MATC12Ordinära differentialekvationer 1, 7,5 hpFördj. grundHT 2,  50%
MATC20Bildanalys, 7,5 hpFördj. grundHT 1,  50%
MATC61Optimering, 7,5 hpFördj. grundHT 2, 50%
MATC70Matristeori, 7,5 hpFördj. grundHT,  25%
MATM12Analytiska funktioner, 15 hpAvanceradHT,  50%
MATM30Sannolikhetsteorins matematiska grunder, 7,5 hpAvanceradHT 2, 50%
MATM33Differentialgeometri, 7,5 hpAvanceradHT 1, 50%
MATM35Talteori, 7,5 hpAvanceradHT 2, 50%
MATM41Galoisteori, 7,5 hpAvanceradHT 1, 50%
MATM46Representationsteori, 7,5 hpAvanceradHT 2, 50%
MATP32Harmonisk analys, 7,5 hpAvanceradHT 1, 50%
MATP33Grupp- och ringteori, 7,5 hpAvanceradHT 1, 50%
MATP35Lineär funktionalanalys, 7,5 hpAvanceradHT, 25%
MATP45Fördjupningskurs i lineär funktionalanalys, 7,5 hpAvanceradHT, 25%

Kurskod

Kursnamn, högskolepoäng

Nivå

Period, studietakt

MASA02Matematisk statistik, grundkurs, 15 hpFördj. grundHT, 50%
MASC13Markovprocesser, 7,5 hp Fördj. grundHT 1, 50%
MASC14 Stationära stokastiska processer, 7,5 hp Fördj. grundHT 1, 50%
MASM17 Tidsserieanalys, 7,5 hp AvanceradHT 2, 50%
MASM18Finansiell statistik, 7,5 hp AvanceradHT 2, 50%
MASM25 Spatial statistik med bildanalys, 7,5 hp  AvanceradHT 2, 50%
MASM34 Prissättning av derivattillgångar, 7,5 hp AvanceradHT 1, 50%

Kurskod

Kursnamn, högskolepoäng

Nivå

Period, studietakt

NUMA01Beräkningsprogramming med Python, 7,5 hpGrundHT 2, 50%
NUMA41Numerisk analys, grundkurs, 7,5 hpFördj. grundHT 2, 50%
NUMB11Numerisk lineär algebra, 7,5 hpFördj. grundHT 1, 50%
NUMN21Avan. kurs i numeriska algoritmer, Python/SciPy, 7,5 hpAvanceradHT 1, 50%
NUMN27 Numerisk analys: seminariekurs, 7,5 hpAvanceradHT 1, 50%
NUMN32Numeriska methoder för differentialekvationer, 7,5 hpAvanceradHT 2, 50%
BERN01Modelling in Computational Science, 7,5 hpAvanceradHT 1, 50%