Hoppa till huvudinnehåll

Nedlagda kurser

Som en naturlig del av utbildningens utveckling uppdateras dess struktur och kursplaner revideras. Detta omstrukturering- och revideringsarbete resulterar ofta i ändrade kurskoder.

Kurskodsbytena avspeglar ofta mindre ändringar i kursplanerna. I formellt hänseende är kurserna nya och inte sammankopplade på något sätt med sina gamla versioner. De gamla versionerna anses vara nedlagda kurser. Man kan alltså inte bli omregistrerad på en nedlagd kurs.

Omtentamina på en nedlagd kurs erbjuds i regel under några år efter nedläggning och oftast i samband med den motsvarande nya kursens tentamenstillfällen.

Med början hösten 2020 kommer många av våra kursers koder att ändras. Se vänstermenyn för en lista med kurser som ges hösten 2020. (Klicka på år 20/21.)

Att göra om man har varit registrerad på en gammal kurs men inte klarat den

  • Om du avser att läsa kursen igen, så skall du söka till den nya kursen på antagning.se.
  • Om du bara tänker tentera den gamla kursen eller göra inlämningsuppgifter hörande till den, så skall du informera oss om detta när den nya kursen börjar. Vi kan då låta dig få tillgång till den nya kursens Canvassida. Du skall också informera oss senast tre veckor före en tentamen du tänker delta i.
Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-04-09