lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Anmälan till kurser inför vårterminen 2020

Vårterminens kurser är nu öppna för anmälan på antagning.se och sista anmälningsdagen är 15 oktober.

Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven och att man söker i tid. 

Det är viktigt att man anmäler sig i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 15 oktober. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart.

Informationsmöten

Två informationsmöten har anordnats inför kursvalet:

  • Informationsmöte om utbytesstudier - onsdag 2 oktober, kl. 15.15-16.00 i Hörmandersalen. Koordinatorer för utbytesstudier har informerat om internationella möjligheter.
  • Informationsmöte inför kursvalet - onsdag 9 oktober, kl. 15.15-17.00 i Hörmandersalen. Studievägledarna har informerat om kursutbudet i matematik, matematisk statistik och numerisk analys  samt om andra relevanta ämnesval. Se presentationsfiler på följande länkar: matematik, numerisk analys och matematisk statistik.

Programmen utlyses ej inför vårterminen 2020

De flesta kurserna i matematik erbjuds både som kurser inom våra program och som fristående kurser. Varken kandidatprogrammet eller masterprogrammet i matematik är utlysta inför vårterminen 2020. Båda programmen kommer att utlysas inför höstterminen 2020 och undervisningen ges då på engelska.

Studenter som är intresserade av att läsa vårt kandidatprogram i matematik och inte vill vänta med att påbörja studierna höstterminen 2020 är välkomna att söka kurserna MATA21 Envariabelanalys, MATA22 Lineär algebra 1 och NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, som erbjuds som fristående kurser vårterminen 2020. Dessa kurser ges på svenska under vårterminen och utgör den första terminens obligatoriska kurser inom kandidatprogrammet i matematik. Vill man fortsätta med matematikstudierna höstterminen 2020 är man välkommen att söka programmet samt den andra terminens kurser inför denna termin. Intresserade studenter uppmanas att kontakta studierektorn eller någon av studievägledarna för mer detaljerad information.

Inför höstterminen 2020 kommer masterprogrammet i matematik enbart att vara öppet för anmälan under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 16 oktober 2019 till och med 15 januari 2020.

Höstterminen 2019

Höstterminen 2019 har startat måndagen den 2 september och kommer att pågå till och med söndagen den 19 januari 2020, med juluppehåll under perioden 21 december 2019 - 6 januari 2020.

Introduktionsmöten och schema

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Denna plattform ersätter live@lund från höstterminen 2019. Antagna studenter kommer att få tillgång till kurshemsidorna i augusti.

Kurslitteratur

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

 

 

Studierektor

Anna-Maria Persson

tel. 046-222 85 39

rum 457 A

Studievägledning

Matematik 

Kjell Elfström

tel. 046-222 85 41

rum 420

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnusw@maths.lth.se

tel. +46- (0)46-222 86 25

Numerisk analys

Claus Führer

claus@maths.lth.se

tel: +46-(0)46-222 96 37

rum 529

Studerandeexpedition

Matematik, Numerisk analys

Kerstin Rogdahl

Expedition@math.lu.se

tel. 046-222 85 55

rum 456

Matematisk statistik

tel. 046 222 85 50

rum 225A