Hoppa till huvudinnehåll

Förkunskapskrav

De flesta kurser i matematisk statistik har förkunskapskrav, som måste uppfyllas innan kursen startar, allmän information om förkunskapskrav finns på studentwebben. Förkunskapskraven kontrolleras av LTH:s kursanmälningssystem och vi försöker maila obehöriga sökande. Studenter som inte kan läsa planerade kurser bör kontakta sin studievägledning

Alla förkunskapskrav är "eller motsvarande", detta gäller framför allt studenter som har läst kurser på andra fakulteter eller universitet samt äldre kurser på LTH. För frågor om förkunskapskraven, kontakta studierektor.

Det finns dessutom en rad förutsatta förkunskaper i kursplanerna som undervisningen anpassas efter. De är inget krav, men det kan bli svårt att följa kurserna om begreppen är obekanta.

Nedan följer en sammanfattning av förkunskapskraven, mer detaljer finns i respektive kursplan.

FMSF20 Matematisk statistik allmän kurs, 7.5hp för D, E

För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit någon av följande

 • FMAB70 Endimensionell analys B2
 • eller både FMAB50 Endimensionell analys A2 och FMAB60 Endimensionell analys A3
 • eller FMAB30 eller FMAB35 Flerdimensionell analys.
 • eller FMAF01 Funktionsteori
 • eller FMAF05 System och transformer
 • eller FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

FMSF50, FMSF70 och FMSF75 Matematisk statistik allmän kurs, 7.5hp för BR, C, L, M, R, V; B, K, N, BME; resp. W

För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit någon av följande

 • FMAB65 Endimensionell analys B1
 • eller FMAB70 Endimensionell analys B2
 • eller minst två av: FMAB45 Endimensionell analys A1, FMAB50 Endimensionell analys A2 eller FMAB60 Endimensionell analys A3
 • eller FMAB30 eller FMAB35 Flerdimensionell analys.

FMSF80 Matematisk statistik allmän kurs, 9hp för F, I, Pi

För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit någon av följande

 • FMAB70 Endimensionell analys B2
 • eller både FMAB50 Endimensionell analys A2 och FMAB60 Endimensionell analys A3
 • eller FMAB30 eller FMAB35 Flerdimensionell analys.

FMSF10 Stationära stokastiska processer, 7.5hp
FMSF15 Markovprocesser, 7.5hp
FMSF65 Försöksplanering, 7.5hp
FMSF86, Dataanalys: statistisk inlärning och visualisering, 6hp
FMSF90, Dataanalys: statistisk inlärning och visualisering med projekt, 7.5hp

För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit

 • en allmänn kurs i Matematisk statistik
 • eller både FMAB30/FMAB35 Flerdimensionell analys och FMAA20/FMAA21/FMAB20/FMAB22 Linjär algebra.

FMSF05 Sannolikhetsteori, 7.5hp
FMSN30 Linjär och logistisk regression, 7.5hp
FMSN40 Linjär och logistisk regression med datainsamling, 9hp
FMSN55 Statistisk modellering av extremvärden, 7.5hp
FMSN65 Kvantitativ riskanalys med copulas, 7.5hp

För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit

 • en allmänn kurs i Matematisk statistik

FMSF60 Statistiska metoder för säkerhetsanalys, 7.5hp

För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit

 • en allmänn kurs i Matematisk statistik
 • eller TNX071 Statistik med beslutsteori

FMSN20 Spatial statistik med bildanalys, 7.5hp

För att få läsa kursen krävs att man före kursstart tagit någon av

 • en allmänn kurs i Matematisk statistik
 • eller FMSF10 Stationära stokastiska processer,
 • eller FMSF15 Markovprocesser.

FMSN45 Tidsserieanalys, 7.5hp

För att få läsa kursen krävs att man före kursstart tagit någon av

 • en allmänn kurs i Matematisk statistik
 • eller FMSF10 Stationära stokastiska processer.

FMSN25 Prissättning av derivattillgångar, 7.5hp
FMSN50 Monte Carlo-baserade statistiska metoder, 7.5hp
FMSN60 Finansiell statistik, 7.5hp

 För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit någon av

 • FMSF10 Stationära stokastiska processer,
 • eller FMSF15 Markovprocesser.

FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys, 7.5hp

 För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit

 • FMSF10 Stationära stokastiska processer.

 

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2024-02-28