lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Organisation

Prefekt (chef)
Anders Heyden

Ställföreträdande prefekt
Sandra Pott

Biträdande prefekt
Frank Wikström

Matematikcentrum består av tre avdelningar, Matematik LTH och numerisk analys, Matematik NF och Matematisk statistik

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet

Avdelningsföreståndare: Erik Wahlén
Studierektor: Anna-Maria Persson
Studievägledare:Kjell Elfström
Studieadministration:
Kerstin Rogdahl
Ekonomi- och personaladministration:
Kerstin Rogdahl

Information om Matematik NFs utbildning, forskning och personal finns här

Matematisk statistik

Avdelningsföreståndare: Erik Lindström
Studierektor: Johan Lindström (matematisk statistik, LTH),
Magnus Wiktorsson (Matematisk statistik NF)
Personal- och Ekonomiadministration: Denise Bokander

Studieadministration och Kommunikation: Susann Nordqvist

Information om Matematisk statistiks utbildning, forskning och personal finns här

Gemensam administrativ och teknisk personal