lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Matematik, teknisk fakultet

Allmänt

Undervisning i matematik vid LTH och i numerisk analys vid både LTH och naturvetenskaplig fakultet.

Forskning i bl a algebra, analys, beräkningsteknik, datorseende, dynamiska system, icke-kommutativ algebra och geometri, modellering samt numerisk analys.

Kontakt

Eskil Hansen enhetschef
tel: +46 46 222 9628

Anders Källén, biträdande enhetschef
tel:  +46 46 222 03 33

Anders Holst, studierektor
tel:  +46 46 222 34 05