Praktisk information till nyantagna studenter

Varmt välkommen till Matematikcentrum i Lund och till Matematik NF, naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik!

Antagen, vad ska du göra nu?

Nedan följer en lista med saker som är bra att göra innan terminen startar, samt länkar dit du ska vända dig. 

  • Ansök om studiemedel på CSN.se
.
  • Ställ dig i bostadskö hos AF bostäder och leta samtidigt bostad på annat sätt

  • Aktivera ditt Studentkonto.
  • Lär känna Studentportalen.

  • Se över ditt schema och köp eller låna kurslitteratur. Information finns tillgänglig senast fem veckor före kursstart.

  • Vid kursstart: gå på introduktionsmötet och registrera dig i Ladok på de kurser du ska gå.  

  • Skaffa LU-passerkort och lånekort. 

  • Ta del av kårens välkomstaktiviteter och lär dig hitta i Lund
. Mer information finns längre ner på sidan.

Introduktionsmöte och registrering

Det är ett krav att du går på introduktionsmötet och uppropet om du har blivit antagen till en utbildning. Det gör att du får behålla din studieplats. Om du inte kan komma måste du informera studierektorn i förväg. Registrering i Ladok är obligatorisk och ska göras dagarna kring kursstart. Genom registreringen tackar du ja till din studieplats. Du måste vara registrerad för att ha rätt till studiestöd från CSN. 

 För datum och tid för introduktionsmötena se schemat.

Första terminens kurser

Om du är antagen till naturvetenskapligt kandidatprogram i Matematik är du automatiskt antagen till den första terminens kurser som är obligatoriska inom programmet:

Envariabelanalys läses på halvfart under hela terminen, parallellt med Lineär algebra 1 och Beräkningsprogrammering med Python som ges på kvartsfart. Samtliga kurser erbjuds varje termin och ges i regel på engelska under en hösttermin och på svenska under en vårtermin med undantag för NUMA01, som endast ges på engelska.

Om du redan har läst någon eller några av dessa kurser vid ett annat lärosäte är du välkommen att kontakta studierektorn och ansöka om tillgodoräknande och eventuell antagning till programmets senare del.

Kurshemsidor

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Antagna studenter kommer att få tillgång till kurshemsidorna i augusti. Kurstillfällenas hemsidor i Canvas kan också nås från kurslistan som finns tillgänglig i vänstermenyn.

Länk till Canvas

Kurslitteratur

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Studentkonto och studentportalen

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett IT-konto. Studentkontot är till för att förenkla för dig som student, och att du bara ska behöva en inloggning till såväl e-post, Studentportalen, fillager, LU-kort, de allmänna datasalarna som bibliotekets nättjänster. Studentkontot skapas när du blir antagen vid Lunds universitet. Detta sker några dagar efter att du fått det andra antagningsbeskedet. När kontot är skapat får du ett mejl om hur du gör för att aktivera studentkontot. Mejlet skickas till den e-postadress du angav när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

När du har aktiverat ditt studentkonto kan du logga in på studentportalen där du bland annat kan registrera dig på kurser, anmäla dig till tentamina och skriva ut studieintyg.

Läs mer om studentkontot och studentportalen

Passerkort och lånekort (LU-kort)

Du som är student kan få ett personligt passerkort. Kortet kommer bland annat att fungera som ID-kort inom universitetet och passerkort till alla lokaler du behöver tillgång till under utbildningen. Kortet fungerar även som lånekort på Lunds universitets alla bibliotek.

Läs mer om hur du skaffar LU-kort.

Kåren hälsar dig välkommen

Som student vid naturvetenskapliga fakulteten tillhör du Lunds naturvetarkår (LUNA). Studentkåren arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalitet i alla utbildningar vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.Läs mer om Lunds naturvetarkår och aktiviteter för dig som är ny student

Mer information om att vara ny som student

Du hittar information om studentlivet, bostäder, ekonomi, service och stöd till dig som student och vad det faktiskt innebär att vara ny som student vid Lunds universitet via länken nedan.

Läs mer om att vara ny student vid Lunds universitet

Studierektor

Anna-Maria Persson

Anna-Maria.Persson@math.lu.se

tel. 046-222 85 39

rum 457 A

Studievägledare

Kjell Elfström

Kjell.Elfstrom@math.lu.se

tel. 046-222 85 41

rum 420

Studerandeexpedition

Kerstin Rogdahl

kerstin.rogdahl@math.lu.se
tel. 046-222 85 55

rum 456

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-04-04