Hoppa till huvudinnehåll

Praktisk information till nyantagna studenter

Varmt välkommen till Matematikcentrum i Lund och till Matematik NF, naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik!

Antagen, vad ska du göra nu?

Nedan följer en lista med saker som är bra att göra innan terminen startar samt länkar dit du ska vända dig. 

 • Ansök om studiemedel på CSN.se
.
 • Ställ dig i bostadskö hos AF bostäder och leta samtidigt bostad på annat sätt
.
 • Aktivera ditt Studentkonto. När du aktiverat ditt studentkonto har du tillgång till ett antal tjänster och plattformar:
  • Webmail
  • Canvas - Lunds universitets gemensamma lärplattform för kurssidor, där information om schema och kurslitteratur finns tillgänglig senast fem veckor före kursstart
  • Ladok - nationellt studieadministrativt system där du kan registrera dig på vissa utbildningar, skriva ut studieintyg med mera.
 • Skaffa LU-kort (passerkort/lånekort). 

 • Vid kursstart: gå på introduktionsmötet och registrera dig i Ladok på de kurser du ska läsa.  

 • Ta del av kårens välkomstaktiviteter och lär dig hitta i Lund
. Mer information finns längre ner på sidan.

Introduktionsmöte och registrering

Att gå på introduktionsmötet och uppropet är ett krav om du har blivit antagen till en utbildning. Närvaro på detta gör att du får behålla din studieplats och det är därför viktigt att du informerar studierektor i förväg om du av någon anledning inte kan delta. Datum, tid och plats för introduktionsmötet hittar du i ditt schema.

Registreringen i Ladok, som är öppen i samband med kursstart, är obligatorisk. Den behöver göras för varje kurs inför varje kursstart och genom registreringen tackar du ja till din studieplats. Du måste även vara registrerad för att ha rätt till studiestöd från CSN.

Första terminens kurser

Om du är antagen till naturvetenskapligt kandidatprogram i matematik är du automatiskt antagen till den första terminens kurser som är obligatoriska inom programmet:

Terminen är indelad i två  läsperioder. Kursen i Envariabelanalys läses på halvfart under bägge läsperioder, d.v.s. hela terminen. Parallellt läser du Lineär algebra 1 på halvfart under läsperiod 1 samt Beräkningsprogrammering med Python på halvfart under läsperiod 2. Samtliga kurser erbjuds varje termin och ges i regel på engelska under höstterminen och på svenska under vårterminen med undantag för NUMA01 som enbart ges på engelska.

Om du redan har läst någon eller några av dessa kurser vid ett annat lärosäte är du välkommen att kontakta studierektorn och ansöka om tillgodoräknande och eventuell antagning till programmets senare del.

Repetitionskurs i matematik

För att underlätta övergången till matematikstudier på universitetsnivå erbjuder vi från och med höstterminen 2022 en repetitionskurs i matematik, MNXA21, vilken behandlar utvalda delar av gymnasiematematiken (till och med Matematik 4). För internationella studenter syftar kursen till att ge kunskap om innehållet i den svenska matematikundervisningen på gymnasienivå.

Kursen rekommenderas starkt till alla studenter som är antagna till våra nybörjarkurser i matematik såsom MATA21 Envariabelanalys. Kursen omfattar 1,5 hp vilket motsvarar en veckas heltidsstudier. Eftersom allt material är förinspelat och tillgängligt online kan du läsa den i egen takt innan nybörjarkurserna startar. Samtliga nyantagna studenter till kandidatprogrammet i matematik och fysik får automatiskt tillgång till kursmaterialet som är tillgängligt i lärplattformen Canvas.

Officiellt schemaläggs kursen på halvfart under två veckor före terminsstart då ett lärarlag är tillgängligt för att besvara eventuella kursrelaterade frågor. Observera att kursen inte kan ingå i en högskoleexamen i matematik och fysik och av den anledningen är det heller inte nödvändigt att bli registrerad på kursen.

Kurshemsidor

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Antagna studenter kommer att få tillgång till kurshemsidorna i augusti. Kurstillfällenas hemsidor i Canvas kan också nås från kurslistan som finns tillgänglig i vänstermenyn.

Kurslitteratur

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Studentkonto och studentportalen

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett IT-konto. Detta studentkonto är till för att förenkla för dig som student och gör att du bara ska behöva en inloggning till såväl e-post, Studentportalen, fillager, LU-kort, de allmänna datasalarna samt bibliotekets nättjänster. Studentkontot skapas i samband med antagningen till Lunds universitet några dagar efter att du fått det andra antagningsbeskedet. När kontot är skapat får du ett mejl om hur du gör för att aktivera studentkontot. Mejlet skickas till den e-postadress du angav när du gjorde din ansökan till Lunds universitet. När du har aktiverat ditt studentkonto kan du logga in på studentportalen där du bland annat kan registrera dig på kurser, anmäla dig till tentamina och skriva ut studieintyg.

Passerkort och lånekort (LU-kort)

Du som är student får ett personligt kort, ett LU-kort. Kortet fungerar som ID-kort inom universitetet, som lånekort på Lunds Universitetes alla bibliotek samt som passerkort till de lokaler du behöver tillgång till under utbildningen.

Kåren hälsar dig välkommen

Som student vid naturvetenskapliga fakulteten tillhör du Lunds naturvetarkår (LUNA). Studentkåren arbetar främst med att bevaka och bidra till den kvalitativa utvecklingen av utbildningarna vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.Mer information om att vara ny som student

Via länken nedan hittar du information om bostäder, ekonomi, service och stöd till dig som student samt om studentlivet och vad det faktiskt innebär att vara ny som student vid Lunds universitet.

Studierektor

Anna-Maria Persson

Anna-Maria.Persson@math.lu.se

tel. 046-222 85 39

rum 457 A

Studievägledare

Kjell Elfström

Kjell.Elfstrom@math.lu.se

tel. 046-222 85 41

rum 420

Studerandeexpedition

Malin Ejlerskov

malin.ejlerskov@math.lu.se
tel. 046-222 85 55

rum 456

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-04-04