Hoppa till huvudinnehåll

Information för nya studenter

Varmt välkommen till Matematikcentrum i Lund och till Matematik NF, naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik!

    Nedan följer en lista med saker som är bra att göra innan terminen startar samt länkar dit du ska vända dig. 

    • Ansök om studiemedel på CSN.se
.
    • Ställ dig i bostadskö hos AF bostäder och leta samtidigt bostad på annat sätt
.
    • Aktivera ditt Studentkonto. När du aktiverat ditt studentkonto har du tillgång till ett antal tjänster och plattformar:
     • Webmail
     • Canvas - Lunds universitets gemensamma lärplattform för kurssidor, där information om schema och kurslitteratur finns tillgänglig senast fem veckor före kursstart
     • Ladok - nationellt studieadministrativt system där du kan registrera dig på vissa utbildningar, skriva ut studieintyg med mera.
    • Skaffa LU-kort (passerkort/lånekort). 

    • Vid kursstart: gå på introduktionsmötet och registrera dig i Ladok på de kurser du ska läsa.  

    • Ta del av kårens välkomstaktiviteter och lär dig hitta i Lund
. Mer information finns längre ner på sidan.

    Alla våra kurser och program startar med ett obligatoriskt introduktionsmöte. Det är viktigt att du deltar i mötet då studierektor eller kursansvarig går igenom sådant du behöver känna till som student vid institutionen.

    Att gå på introduktionsmötet är ett krav om du har blivit antagen till en utbildning, kurs eller program. Närvaro på detta gör att du får behålla din studieplats och det är därför viktigt att du informerar studierektor eller kursansvarig i förväg om du av någon anledning inte kan delta.

    Introduktionsmötet för nyantagna studenter till kandidatprogrammet i matematik höstterminen 2024 kommer att äga rum fredagen den 30 augusti kl. 10:15 i Hörmandersalen, Matematikhuset.

    Datum, tid och plats för övriga introduktionsmöten för olika kurser hittar du i schemat för respektive kurs i schemaverktyget TimeEdit.

    Du som student ska själv registrera dig i studieadministrativa systemet Ladok på de kurser som du har blivit antagen till.

    Registreringen i Ladok, som är öppen i samband med kursstart, är obligatorisk. Den behöver göras för varje kurs inför varje kursstart och genom registreringen tackar du ja till din studieplats. Du måste även vara registrerad för att ha rätt till studiestöd från CSN.

    För att registrera dig får du logga in på student.ladok.lu.se

    På startsidan ser du vilka kurser du är antagen till och hur många dagar det är kvar tills registreringen stänger. Klicka på registrera för att registrera dig på kursen. Information om kursen och vad registreringen innebär visas. Klicka på bekräfta. Nu hamnar kursen under Aktuella kurser och du kan se att du är registrerad på den.

    Du hittar mer information om registrering på sidan:
    Registrering - lu.se

     

    Om du är antagen till naturvetenskapligt kandidatprogram i matematik är du automatiskt antagen till den första terminens kurser som är obligatoriska inom programmet:

    Terminen är indelad i två  läsperioder. Kursen i Envariabelanalys läses på halvfart under hela terminen parallellt med Algebra och vektorgeometri och Beräkningsprogrammering med Python som ges på kvartsfart. Samtliga kurser erbjuds varje termin och ges i regel på engelska under höstterminen och på svenska under vårterminen med undantag för NUMA01 som enbart ges på engelska.

    Om du redan har läst någon eller några av dessa kurser vid ett annat lärosäte är du välkommen att kontakta studierektorn och ansöka om tillgodoräknande och eventuell antagning till programmets senare del.

    För att underlätta övergången till matematikstudier på universitetsnivå erbjuder vi en repetitionskurs i matematik, MNXA21, vilken behandlar utvalda delar av gymnasiematematiken (till och med Matematik 4). För internationella studenter syftar kursen till att ge kunskap om innehållet i den svenska matematikundervisningen på gymnasienivå.

    Kursen rekommenderas starkt till alla studenter som är antagna till våra nybörjarkurser i matematik såsom MATA31 Envariabelanalys. Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier. Eftersom allt material är förinspelat och tillgängligt online kan du läsa den i egen takt innan nybörjarkurserna startar. Samtliga nyantagna studenter till kandidatprogrammet i matematik och fysik får automatiskt tillgång till kursmaterialet som är tillgängligt i lärplattformen Canvas.

    Observera att kursen inte kan ingå i en högskoleexamen i matematik och fysik och av den anledningen är det heller inte nödvändigt att bli registrerad på kursen.

     

    Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys i lärplattformen Canvas.

    Antagna studenter kommer att få full tillgång till höstterminens kurshemsidor i augusti. Permanenta kurshemsidor i Canvas för alla våra kurser kan nås från kurslistan som finns tillgänglig i vänstermenyn.

    Som student vid Naturvetenskapliga fakulteten tillhör du LUNA, kåren för naturvetarstudenter. Studentkåren arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalitet i alla utbildningar vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.

    länk till LUNA, engelskspråkig webbplats

    Studierektor

    Anna-Maria Persson

    Anna-Maria.Persson@math.lu.se

    tel. 046-222 85 39

    rum 420

    Studievägledning

    Matematik

    Anna-Maria Persson
    Rum 420

    Eskil Rydhe
    Rum 457A

    Malin Ejlerskov
    Rum 456

    studievagledning@math.lu.se

    Matematisk statistik

    Magnus Wiktorsson

    magnus.wiktorsson@matstat.lu.se
    Rum 130

    Numerisk analys

    Philipp Birken

    philipp.birken@math.lu.se
    Rum 562F

     

    Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2023-07-26