Hoppa till huvudinnehåll

Tentamen och examination

Tentamensanmälan

Det är obligatoriskt att anmäla sig till alla salstentor. Länk till anmälan samt praktisk information hittar du på Studentwebben LTH tentamen.

Extentor i Matematisk statistik

Hittar du här

Plussning

De flesta kurser på LTH ger studenten möjlighet att höja ett redan godkänt betyg, "plussning". Examinatorn för en specifik kurs kan besluta om undantag från detta, och i så fall är det inte tillåtet. Se under "Praktisk information om tentamen" på Studentwebben LTH tentamen.

Eftersom avdelningen inte får betalt för att rätta omprov av redan godkända kurser har Matematisk Statistik antagit följande policy för att inte behöva minska den vanliga undervisningsmängden.

Skriftliga salsskrivningar

Kan plussas.

Muntliga tentamina

Avgörs av den enskilde läraren.

Projekt

Kan plussas under följande förutsättningar:

  • Det skall göras nästa gång kursen ges (inte senare eller mellan kursomgångar).
  • Alla obligatoriska moment ska göras om i sin helhet (undantaget datorövningar med enbart obligatorisk närvaro).
  • Både projekt(en) och hemtentamen måste vara nya, jämfört med förra gången kursen gavs.
  • Enbart mycket minimal handledning erbjuds.

 

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2024-02-28