Hoppa till huvudinnehåll

Nedlagda kurser

Som en naturlig del av utbildningens utveckling uppdateras dess struktur och kursplaner revideras. Detta omstrukturering- och revideringsarbete resulterar ofta i ändrade kurskoder.

Kurskodsbytena avspeglar ofta mindre ändringar i kursplanerna. I formellt hänseende är kurserna nya och inte sammankopplade på något sätt med sina gamla versioner. De gamla versionerna anses vara nedlagda kurser. Man kan alltså inte bli omregistrerad på en nedlagd kurs.

Omtentamina på en nedlagd kurs erbjuds i regel under några år efter nedläggning och oftast i samband med den motsvarande nya kursens tentamenstillfällen.

Många av våra kursers koder har ändrats under de senaste terminerna och vi planerar att införa nya kurser under de kommande läsåren. Se kursutbudet i vänstermenyn för en aktuell lista med kurser.

Har du varit registrerad på en gammal kurs men inte klarat den?

  • Om du avser att läsa kursen igen, så skall du söka till den nya kursen på antagning.se.
  • Om du bara avser tentera den gamla kursen eller göra inlämningsuppgifter hörande till den, så skall du informera studerandeexpeditionen om detta när den nya kursen börjar. Du kan få tillgång till den nya kursens Canvassida. Du skall också informera studerandeexpeditionen att du vill delta i en skriftlig tentamen senast tre veckor före respektive tentamensdatum.
Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-09-15