lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Praktisk information

  • Undrar du vilka kurser du skall läsa nästa termin eller vilka förkunskapskraven är för att få skriva ditt examensarbete? Kontakta en av studievägledarna. 

  • Vill du avbryta dina studier eller göra ett studieuppehåll? Kontakta en av studievägledarna.

  • Vill du ha kurser tillgodoräknade? Kontakta en av studievägledarna.

  • Behöver du hjälp med att registrera eller omregistrera dig på några av dina kurser? Skicka ett mejl med ditt namn, personnummer och kurskod till studieadministratören Kerstin Rogdahl, e-post: expedition@math.lu.se,  när det gäller kurser i matematik och numerisk analys. Om det gäller kurser i matematisk statistik, kontakta Susann Nordqvist, e-post: susann.nordqvist@matstat.lu.se.

  • Känner du att du studerar på ett felaktigt sätt eller behöver hjälp med hur man skriver akademiska texter? Besök Studieverkstadens webbplats för information om seminarier och kontaktinformation.

  • Har du upplevt att kurslitteraturen, personalen eller undervisningsmetoderna är diskriminerande på något sätt (kön, etnicitet, etcetera)? Eller upplever du svårigheter som har att göra med din arbetsmiljö eller psykosociala hälsa? Kontakta MUR:s skyddsombud på e-post: mur-hms@luna.lu.se.

  • Har du svårigheter med en viss kurs eller har du upplevt andra svårigheter i din utbildning? Har du några allmänna frågor om till exempel din tid i Lund eller vad Matematikernas utbildningsråd MUR i själva verket är? Kontakta deras ordförande på e-post: mur-ordf@luna.lu.se.

  • Behöver du hjälp med att lösa problem av andra slag än de som har nämnts ovan eller är du osäker på vem du skall kontakta? Sätt dig i förbindelse med Lunds naturvetarkårs ordförande på e-post: luna@luna.lu.se eller e-post: mur-ordf@luna.lu.se. Du kan då få direkt hjälp eller bli hänvisad till rätt person.

  •  Vill du lära känna dina rättigheter och skyldigheter som student? Se Rättighetslistan. Ytterligare information finns på  Lunds Universitets webbsida här: student-rights-and-guidelines.

Studierektor

Matematik

Anna-Maria Persson
Anna-Maria.Persson@math.lu.se

tel. +46 (0)46-222 85 39

rum 457 A

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson
magnusw@maths.lth.se

tel. +46- (0)46-222 86 25

Studievägledning

Matematik 

Kjell Elfström
Kjell.Elfstrom@math.lu.se

tel: +46 (0)46-222 85 41

rum 420

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson
magnusw@maths.lth.se

tel. +46- (0)46-222 86 25

Numerisk analys

Claus Führer
claus@maths.lth.se

tel: +46-(0)46-222 96 37

rum 529

Studerandeexpedition

Matematik, Numerisk analys

Kerstin Rogdahl
kerstin.rogdahl@math.lu.se

tel: +46 (0)46-222 85 55

rum 456

Matematisk statistik