lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Utbildning vid Matematikcentrum

På Matematikcentrum kan du läsa kandidatprogram i matematik, masterprogram i matematik och masterprogram i matematisk statistik inom naturvetenskapliga fakulteten (NF). Teknisk matematik undervisas som ett civilingenjörsprogram vid LTH. Dessutom är matematik det centrala ämnet i en modern civilingenjörsutbildning. Det är därför alla studenter kommer i kontakt med matematik, matematisk statistik och numerisk analys.

De flesta kurserna på kandidat- och masternivå kan du som student också läsa som fristående kurser.

KONTAKT

Matematik, kandidat- och masterprogram, fristående kurser

Anna-Maria Persson
studierektor
anna-maria.persson@math.lu.se

Kjell Elfström
studievägledning
Kjell.Elfstrom@math.lu.se

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson
studierektor/studievägledning
magnus.wiktorsson@matstat.lu.se

Matematisk statistik, civilingenjörsprogram

Johan Lindström 
studierektor/studievägledning
Studierektor@matstat.lu.se

Numerisk analys och civilingenjörsutbildningar
Anders Holst
studierektor 
anders.holst@math.lth.se

Claus Führer
studievägledning
claus.fuhrer@math.lth.se