Hoppa till huvudinnehåll

Mathematical Imaging Group

Vi är Avdelningen för Datorseende och Maskininlärning (Math-CVML) vid Matematikcentrum, Lunds Tekniska Högskola. Datorseende är ett område inom datavetenskap och artificiell intelligens med syftet att göra det möjligt för datorer att bearbeta, analysera och förstå digitala bilder. På samma sätt som hur människans synsystem fungerar så måste datorn "lära sig" hur man gör detta. Maskininlärning är området som behandlar matematiska metoder för att "lära" maskiner att utföra vissa uppgifter. Under de senaste åren har framsteg inom beräkningskraft och tillgänglighet av data lett till en acceleration av forskning och utveckling inom detta område med och idag finns en mängd applikationer som används dagligen i vår vardag. Det kan vara allt från självkörande bilar till automatisk cancerdiagnostik från medicinska bilder.

Huvudsyftet med vår forskning är att vara en del av denna utveckling genom att bygga matematiska metoder för att hantera olika problem som uppstår inom detta område. Vi samarbetar ofta med akademiska partners, industrin och samhället i stort.

Resten av informationen är på engelska. För att byta till den engelska sidan, klicka här

 

Kalendarium

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2023-04-12