lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Matematisk statistik

Avdelningen för matematisk statistik är gemensam för den naturvetenskapliga och den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. Aktuella forskningsområden inom matematisk statistik är spatial-temporala stokastiska modeller, icke-parametrisk inferens, slumpmässiga grafer, statistisk signalbehandling, filtrering och inferens i partiellt observerade system, med tillämpningar bland annat inom finansiell matematik, miljöforskning och medicin.

Kontakt

Erik Lindström, avdelningsföreståndare
erik.lindstrom@matstat.lu.se
046-222 45 78

Stanislav Volkov, biträdande avdelningsföreståndare
Stanislav.Volkov@matstat.lu.se
046-222 95 38

Magnus Wiktorsson, studierektor, Matematisk statistik, Naturvetenskaplig fakultet
Magnus.Wiktorsson@matstat.lu.se
046-222 86 25

Johan Lindström, studierektor, Matematisk statistik, LTH
johan.lindstrom@matstat.lu.se
046-222 40 60