lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematisk statistik

Avdelningen för matematisk statistik är gemensam för den naturvetenskapliga och den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. Aktuella forskningsområden inom matematisk statistik är spatial-temporala stokastiska modeller, icke-parametrisk inferens, slumpmässiga grafer, statistisk signalbehandling, filtrering och inferens i partiellt observerade system, med tillämpningar bland annat inom finansiell matematik, miljöforskning och medicin.

Kontakt

Andreas Jakobsson, avdelningsföreståndare
046-222 45 20

Stanislav Volkov, biträdande avdelningsföreståndare
046-222 95 38

Magnus Wiktorsson, studierektor, Matematisk statistik, Naturvetenskaplig fakultet
046-222 86 25

Johan Lindström, studierektor, Matematisk statistik, LTH
046-222 40 60