Hoppa till huvudinnehåll

Kursfordringar HT 2015 - HT 2019

Studenter antagna till kandidatprogrammet i matematik från och med höstterminen 2015 och till och med höstterminen 2019 ska studera enligt följande kursstruktur för att erhålla kandidatexamen. Observera att alla kurser markerade med * har blivit ersatta av motsvarande kurser med andra kurskoder. En aktuell lista över kurser finns i vänstermenyn under rubriken kursutbud. Kurskoder kan också komma att ändras framöver.

Obligatoriska kurser 60 hp 

KurskodKursnamnPoäng
MATA21Envariabelanalys15 hp
MATA22Lineär algebra 17,5 hp
MATA23Algebrans grunder7,5 hp
NUMA01Beräkningsprogrammering med Python7,5 hp
MATB21Flervariabelanalys 17,5 hp
MATB22Lineär algebra 2 7,5 hp
MATB23Flervariabelanalys 27,5 hp

Alternativobligatoriska kurser 45 hp 

Kurser omfattande 45 hp ska väljas bland följande kurser (eller motsvarande):

Matematik

KurskodKursnamnPoäng
MATB13*Diskret matematik7,5 hp
MATB24Lineär analys7,5 hp
MATC12Ordinära differentialekvationer 17,5 hp
MATM11*Algebraiska strukturer7,5 hp
MATM12Analytiska funktioner15  hp
MATM15*Talteori7,5 hp

Matematisk statistik

KurskodKursnamnPoäng
MASA01*Matematisk statistik, grundkurs15 hp
MASC01Sannolikhetsteori7,5 hp
MASC02Statistisk inferensteori7,5 hp
MASC03Markovprocesser7,5 hp
MASC04Stationära stokastiska processer7,5 hp
MASC05Försöksplanering7,5 hp

Numerisk analys

KurskodKursnamnPoäng
NUMA41Grundkurs i numerisk analys 7,5 hp
NUMA11*Numerisk linjär algebra7,5 hp
NUMA12*Numerisk approximation7,5 hp

Valfria kurser 60 hp 

Kurser omfattande minst 30 högskolepoäng i ett annat ämne än matematik, matematisk statistik och numerisk analys skall ingå i programmet medan resterande 30 högskolepoäng är helt valfria. Man kan alltså välja att läsa 60 hp i andra ämnen, men man kan även läsa ytterligare kurser inom de matematiska ämnesdisciplinerna upp till 30 hp.

Examensarbete 15 hp

Beroende på de studieval man har gjort inom programmet får man välja att skriva examensarbetet i matematik, matematisk statistik eller numerisk analys. Examensarbeteskursen har olika kurskoder beroende på vilken inriktning man väljer: 

 De specifika krav som ställs för de olika inriktningarna framgår av respektive kursplaner.