Hoppa till huvudinnehåll

Kursfordringar fr.o.m. HT 2024

Studenter antagna till kandidatprogrammet i matematik från och med höstterminen 2024 ska studera enligt följande kursstruktur för att erhålla kandidatexamen. Länkarna i nedanstående tabeller öppnar kursplanen för respektive kurs.

Obligatoriska kurser 75 hp 

KurskodKursnamnPoäng
MATA31Envariabelanalys (ny kurs från HT 2024)15 hp
MATA32Algebra och vektorgeometri (ny kurs från HT 2024)7,5 hp
NUMA01Beräkningsprogrammering med Python7,5 hp
MATB21Flervariabelanalys 17,5 hp
MATB23Flervariabelanalys 2

7,5 hp

MATB32Lineär algebra (ny kurs från VT 2025)7,5 hp
MATB33Introduktion till högre analys (ny kurs från VT 2025)7,5 hp
MASA02Matematisk statistik, grundkurs15 hp

Alternativobligatoriska kurser 30 hp 

Kurser omfattande 30 hp ska väljas bland följande kurser (eller motsvarande):

Matematik

KurskodKursnamnPoäng
MATB24Lineär analys 7,5 hp
MATB25Diskret matematik7,5 hp
MATC12Ordinära differentialekvationer 17,5 hp
MATM12Analytiska funktioner15  hp
MATM31Algebraiska strukturer7,5 hp
MATM35Talteori7,5 hp

Matematisk statistik

KurskodKursnamnPoäng
MASC01Sannolikhetsteori7,5 hp
MASC02Statistisk inferensteori7,5 hp
MASC13Markovprocesser7,5 hp
MASC14Stationära stokastiska processer7,5 hp
MASC05Försöksplanering7,5 hp

Numerisk analys

KurskodKursnamnPoäng
NUMA41Grundkurs i numerisk analys 7,5 hp
NUMB11Numerisk linjär algebra7,5 hp

Valfria kurser 60 hp 

Kurser omfattande minst 30 högskolepoäng i ett annat ämne än matematik, matematisk statistik och numerisk analys skall ingå i programmet medan resterande 30 högskolepoäng är helt valfria. Man kan alltså välja att läsa 60 hp i andra ämnen, men man kan även läsa ytterligare kurser inom de matematiska ämnesdisciplinerna upp till 30 hp.

Examensarbete 15 hp

Beroende på de studieval man har gjort inom programmet får man välja att skriva examensarbetet i matematik, matematisk statistik eller numerisk analys. Examensarbeteskursen har olika kurskoder beroende på vilken inriktning man väljer: 

 De specifika krav som ställs för de olika inriktningarna framgår av respektive kursplaner.