Hoppa till huvudinnehåll

Sonja Kovalevsky-priset

Priset är uppkallat efter Sonja Kovalevsky (1850 - 1891), framstående matematiker och den första kvinnliga professorn i matematik. Hon var verksam vid Stockholms universitet under åren 1883 - 1891.

Prissumman uppgår till högst 6000 kronor som kan fördelas på maximalt tre projektarbeten. Priset delas ut i anslutning till Sonja Kovalevsky-dagarna för gymnasister, som äger rum varje år i oktober eller november. Belönade projektarbeten kommer att visas upp på Sonja Kovalevsky-dagarna.

Priset delas ut av en jurygrupp bestående av tre personer som utses av nationalkommitténs ordförande. I jurygruppen ingår alltid en person från den institution som anordnar dagarna. Juryns beslut kan inte överklagas.

Projektarbetet ska ha genomförts och godkänts under något av de två senaste läsåren innan Sonja Kovalevsky-dagarna. Det ska ha en eller flera författare, samtliga kvinnliga.

Juryn kommer i sin bedömning särskilt att beakta följande två kriterier.

a) Projektarbetet ska ha ett tydligt matematiskt innehåll. Som exempel på ett sådant arbete kan nämnas att

• lösa ett matematiskt problem
• skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod
• skriva om en känd matematikers liv och matematiska arbete
• ge förslag till lösning av ett matematikdidaktiskt problem som behandlar förståelsen av något eller några matematiska begrepp
• beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken
• beskriva algoritmer från andra kulturer och/eller andra tidsepoker
• göra en interaktiv datoranimation som förtydligar ett matematiskt begrepp

b) Projektarbetet ska vara så välskrivet, både vad gäller disposition och begriplighet, att det är möjligt att förevisa det under Sonja Kovalevsky-dagarna.

Elever och lärare inbjuds att skicka in projektarbeten för bedömning av juryn. Det är viktigt att aktuell adress till författaren(na) finns med i ansökan. Även handledande lärares kontaktadress bör anges.

För att komma ifråga för årets pris ska förslaget sändas in i tre exemplar senast 15 september samma år till Programkommittén för Sonja Kovalevsky-dagarna, adress anges i högermarginalen. Om projektet enbart redovisats i elektronisk form bör en webbadress anges där redovisningen finns tillgänglig under tiden fram till prisutdelningen.

Varmt välkomna med bidrag!

 

Projektarbeten skickas till

Programkommittén för Sonja Kovalevsky-dagarna
Att. Jan-Fredrik Olsen
Matematikcentrum
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund

Kontakt

Jan-Fredrik Olsen
046-222 86 32
sonjakovalevskydagarna2014@math.lu.se

TIDIGARE PRISTAGARE

2013
Katarina Bergbom, Elin Eriksson och Linda Wan.
Kryptering- de matematiska hemligheterna bakom RSA-kryptering

2012
Matilda Karlsson och Lina Sjöstrand.
Fibonacci och det gyllene snittet – Skönhet i natur, konst och arkitektur

2011
Julia Ripa. Serveess i matematik

2010
Clara Ehn och Jessica Onerhed.

2009
Unni Engedahl. Låt mig presentera Alice, Bob och Eve – En introduktion till krypteringens historia

2008
Malin Palö. Algoritmisk komposition

2007
Linda Ederyd. Kombinatorik – En konst att lösa problem
Kristin Hägglund. Kryptering – Matematiken och funktionen bakom RSA-kryptot
Linnea Storck. Från 1 till 0

2006
Ylva Dahl. Fibonaccitalens hemligheter
Sandra Martén och Sara Olofsson. Gradmätningsexpeditionen
Anna Francesconi, Jennie Olsson och Stephanie Wikström. Phi

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2015-11-06