lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Organisation

Prefekt (chef)
Anders Heyden

Ställföreträdande prefekt
Sandra Pott

Biträdande prefekt
Frank Wikström

Matematikcentrum består av tre avdelningar, Matematik LTH och numerisk analys, Matematik NF och Matematisk statistik

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet

Avdelningsföreståndare: Alexandru Aleman
Studierektor: Anna-Maria Persson
Studievägledare: Yacin Ameur
Studieadministration: Kerstin Rogdahl
Ekonomi- och personaladministration:
Kerstin Rogdahl

Information om Matematik NFs utbildning, forskning och personal finns här

Matematisk statistik

Avdelningsföreståndare: Andreas Jakobsson
Studierektor: Anna Lindgren (matematisk statistik, LTH),
Magnus Wiktorsson (Matematisk statistik NF)
Personal- och Ekonomiadministrationadministration: Maria Lövgren

Studieadministration och Kommunikation: Susann Nordqvist

Information om Matematisk statistiks utbildning, forskning och personal finns här

Gemensam administrativ och teknisk personal