lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Organisation

Prefekt (chef)
Gudrun Gudmundsdottir

Ställföreträdande prefekt
Anders Heyden

Matematikcentrum består av tre avdelningar, Matematik LTH och numerisk analys, Matematik NF och Matematisk statistik

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet

Avdelningsföreståndare: Alexandru Aleman
Studierektor: Anna-Maria Persson
Studievägledare: Yacin Ameur
Studieadministration: Kerstin Rogdahl
Ekonomi- och personaladministration:
Kerstin Rogdahl

Information om Matematik NFs utbildning, forskning och personal finns här

Matematisk statistik

Avdelningsföreståndare: Andreas Jakobsson
Studierektor: Anna Lindgren (matematisk statistik, LTH),
Magnus Wiktorsson (Matematisk statistik NF)
Personal- och Studieadministration: Maria Lövgren
Ekonomiadministration och Kommunikation: Natasa Olsson

Information om Matematisk statistiks utbildning, forskning och personal finns här

Gemensam administrativ och teknisk personal

Ekonom
Lars Andersson

Forskningsingenjörer
James Hakim
Carl Gustav Werner

Bibliotek
Ebba Ruhe
Kevin Carnes
Mickael Abrahamsson

Kommunikatör
Natasa Olsson