lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Nyheter

2014-11-27

Mapillary - användargenererad gatuvy

Jan Erik Solem, lektor och forskare vid Matematikcentrum presenterar sitt företag Mapillary, vars grundidé bygger på

[...]

2014-11-26

Ny fond för insatser i öppen källkod

En ökande andel av all den mjukvara som finns i samhället utvecklas numera öppet. Enligt Björn Regnell, professor i

[...]

2014-11-26

Matematiker söker nya mönster i bilder

Några som ofta – och framgångsrikt – analyserar stordata ur olika perspektiv är matematikforskarna inom

[...]

2014-11-26

Magnus Fontes: – Vi befinner oss i en smärre revolution!

Vi befinner oss i en smärre revolution, menar matematikprofessor Magnus Fontes på LTH, apropå big data-utvecklingen.

[...]

See all coming calendar items
See previous items this year