lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Nyheter

Erik Wahlen. Foto.

2020-12-10

Erik Wahlén får Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag 2020

Erik Wahlén, universitetslektor och forskare vid Matematikcentrum, tilldelas bidraget för sitt projekt: Från vattenvågor till fusion - matematisk analys av stationär strömning. Målet är

[...]

2020-11-20

Matematikcentrum samarbetar med Lunds kommun - AI hjälp vid social distansering

Universitetslektor Alexandros Sopasakis och masterstudenten Dennis Hein på Matematikcentrum vid  Lunds

[...]

2020-09-22

Till minne av Tomas Carnstam

Tomas Carnstam - adjunkt i matematik på Matematikcentrum Lunds Universitet - har avlidit 24 augusti 2020 efter en

[...]

2020-05-20

Spikning av doktorsavhandling

Tisdagen den 19 maj 2020 spikade Filip Elvander sin avhandling med titeln (på engelska): Modeling and Sampling of

[...]