lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Nyheter

Filip Elvander spikar sin doktorsavhandling

2020-05-20

Spikning av doktorsavhandling

Tisdagen den 19 maj 2020 spikade Filip Elvander sin avhandling med titeln (på engelska): Modeling and Sampling of Spectrally Structured Signals

[...]

2020-04-09

Pandemins matematik

Sara Maad Sasane, universitetslektor på Matematikcentrum, intervjuas om matematisk modellering för smittspridning. Se

[...]

2020-03-26

Lundamatematiker får prestigefyllt anslag för forskning kring vattenvågor

Dag Nilsson, som disputerade vid Matematikcentrum 2018, har fått en postdoktoral tjänst i tyska Saarbrücken. Under

[...]

2020-03-06

Utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst utdelad!

I år fick fyra medarbetare vid Matematikcentrum, Anders Heyden, Anders Holst, Mario Natiello och Stefan Diehl, ta emot

[...]