lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Nyheter

2015-06-10

Crafoordmedel till Matematikcentrum

Crafoordska stiftelsens styrelse har beviljat anslag till forskare vid Matematikcentrum. Sören Vang Andersen, Philipp Birken, Andreas Jakobsson och Carl Olsson får ta del av dessa medel.

[...]

2015-06-05

Matematikcentrum del av miljardsatsning på den fjärde industriella revolutionen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse storsatsar på grundforskning för att främja ett teknikskifte som av många beskrivs

[...]

2015-04-08

Två nya gästprofessorer till Matematikcentrum

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, beslutat att stärka den

[...]

See all coming calendar items
See previous items this year