lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Nyheter

Tomas Carnstam. Foto.

2020-09-22

Till minne av Tomas Carnstam

Tomas Carnstam - adjunkt i matematik på Matematikcentrum Lunds Universitet - har avlidit 24 augusti 2020 efter en kort tids sjukdom.

[...]

2020-05-20

Spikning av doktorsavhandling

Tisdagen den 19 maj 2020 spikade Filip Elvander sin avhandling med titeln (på engelska): Modeling and Sampling of

[...]

2020-04-09

Pandemins matematik

Sara Maad Sasane, universitetslektor på Matematikcentrum, intervjuas om matematisk modellering för smittspridning. Se

[...]

2020-03-26

Lundamatematiker får prestigefyllt anslag för forskning kring vattenvågor

Dag Nilsson, som disputerade vid Matematikcentrum 2018, har fått en postdoktoral tjänst i tyska Saarbrücken. Under

[...]