lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Nyheter

2015-04-08

Två nya gästprofessorer till Matematikcentrum

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, beslutat att stärka den matematiska forskningen i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en

[...]

2015-03-10

Søren Vang Andersen installeras som professor

Fredagen den 13 mars insatlleras Søren Vang Andersen som professor i tillämpad matematik med inriktning mot audio och

[...]

2015-03-04

Pedagogiska priser till lektor Jonas Månsson

Jonas Månsson, lektor vid Matematik LTH, tilldelas både Teknologkårens och Lunds universitets studentkårers pedagogiska

[...]

See all coming calendar items
See previous items this year