lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Nyheter

2014-03-28

Två nya gästprofessorer till Matematikcentrum

Under 2014 och 2015 kommer Ai-Hua Fan, University of Picardie Jules Verne i Amiens, Frankrike och Mark David Groves

[...]

2013-11-14

Storskalig bildanalys får stöd av Vinnova

Professor Kalle Åström får tillsammans med Sectra AB 1,8 miljoner kronor av Vinnova för projektet Interaktiv

[...]

2013-11-07

Forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beviljat anslag ur stora utlysningen till tre av Matematikcentrums forskare. Nils Dencker,

[...]

2013-11-01

Copenhagen-Lund Statistics and Probability day

14 November at Matematikcentrum, Lund University, a day of Statistics & Probability seminars is organised by the

[...]

See all coming calendar items
See previous items this year