lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Utbildning

Utbildning vid Matematikcentrum

På Matematikcentrum kan du läsa kandidatprogram i matematik, masterprogram i matematik och masterprogram i matematisk statistik inom naturvetenskapliga fakulteten (NF). Teknisk matematik undervisas som ett civilingenjörsprogram vid LTH. Dessutom är matematik är det centrala ämnet i en modern civilingenjörsutbildning. Det är därför alla studenter kommer i kontakt med matematik, matematisk statistik och numerisk analys.

De flesta kurserna på kandidat- och masternivå kan du som student också läsa som fristående kurser.

KONTAKT

Matematik, kandidat- och masterprogram, fristående kurser

Anna-Maria Persson
studierektor

Kjell Elfström
studievägledning

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson
studierektor/studievägledning

Matematisk statistik, civilingenjörsprogram

Kontakta Magnus Wiktorsson och Anders Holst med frågor
Studierektor@matstat.lu.se

Numerisk analys och civilingenjörsutbildningar
Anders Holst
studierektor 

Claus Führer
studievägledning