lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Masterprogram höstterminen 2020

Vi vill informera de studenter som är intresserade av att söka masterprogrammet i matematik eller matematisk statistik inför höstterminen 2020 att dessa kommer enbart att vara öppna för anmälan på antagning.se under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 16 oktober 2019 till och med 15 januari 2020.

Kurser vårterminen 2020

Vårterminen startar måndagen den 20 januari och pågår till och med söndagen den 7 juni.

Vårterminens kurser har varit öppna för anmälan under perioden 15 september - 15 oktober och vissa kurser kommer att öppna för sen anmälan i januari respektive mars på antagning.se. De kurser som inte kommer att öppnas för sen anmälan i januari har i nuläget inga lediga studieplatser men kan komma att öppnas igen i anslutning till terminstarten.

Antagna och villkorligt antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 8 januari. Är man reservplacerad eller har gjort en sen anmälan till någon av våra kurser, så kommer man att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminstarten.

Introduktionsmöten och schema

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga kurser i lärplattformen Canvas.

Kurslitteratur

Litteraturlistor till vårterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Anmälan till kurser inför vårterminen 2020

Vårterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 september-15 oktober.

Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven och att man söker i tid. 

Det är viktigt att man anmäler sig i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 15 oktober. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart.

Informationsmöten

Två informationsmöten har anordnats inför kursvalet:

  • Informationsmöte om utbytesstudier - onsdag 2 oktober, kl. 15.15-16.00 i Hörmandersalen. Koordinatorer för utbytesstudier har informerat om internationella möjligheter.
  • Informationsmöte inför kursvalet - onsdag 9 oktober, kl. 15.15-17.00 i Hörmandersalen. Studievägledarna har informerat om kursutbudet i matematik, matematisk statistik och numerisk analys  samt om andra relevanta ämnesval. Se presentationsfiler på följande länkar: matematik, numerisk analys och matematisk statistik.

Programmen utlyses ej inför vårterminen 2020

De flesta kurserna i matematik erbjuds både som kurser inom våra program och som fristående kurser. Varken kandidatprogrammet eller masterprogrammet i matematik är utlysta inför vårterminen 2020. Båda programmen kommer att utlysas inför höstterminen 2020 och undervisningen ges då på engelska.

Studenter som är intresserade av att läsa vårt kandidatprogram i matematik och inte vill vänta med att påbörja studierna höstterminen 2020 är välkomna att söka kurserna MATA21 Envariabelanalys, MATA22 Lineär algebra 1 och NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, som erbjuds som fristående kurser vårterminen 2020. Dessa kurser ges på svenska under vårterminen och utgör den första terminens obligatoriska kurser inom kandidatprogrammet i matematik. Vill man fortsätta med matematikstudierna höstterminen 2020 är man välkommen att söka programmet samt den andra terminens kurser inför denna termin. Intresserade studenter uppmanas att kontakta studierektorn eller någon av studievägledarna för mer detaljerad information.

Inför höstterminen 2020 kommer masterprogrammet i matematik enbart att vara öppet för anmälan under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 16 oktober 2019 till och med 15 januari 2020.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

 

 

Studierektor

Anna-Maria Persson

tel. 046-222 85 39

rum 457 A

Studievägledning

Matematik 

Kjell Elfström

tel. 046-222 85 41

rum 420

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnusw@maths.lth.se

tel. +46- (0)46-222 86 25

Numerisk analys

Claus Führer

claus@maths.lth.se

tel: +46-(0)46-222 96 37

rum 529

Studerandeexpedition

Matematik, Numerisk analys

Kerstin Rogdahl

kerstin.rogdahl@math.lu.se

tel. 046-222 85 55

rum 456

Matematisk statistik

tel. 046 222 85 50

rum 225A