lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Vårterminen 2019 - information om kurstart

Vårterminen startar måndagen den 21 januari och pågår till och med söndagen den 9 juni.

Vårterminens kurser har varit öppna för anmälan under perioden 15 september - 15 oktober och vissa kurser är nu öppna för sen anmälan på antagning.se. De kurser som inte är öppna för sen anmälan har i nuläget inga lediga studieplatser men kan komma att öppnas igen i anslutning till terminstarten.

Antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 8 januari. Är man reservplacerad eller har gjort en sen anmälan till någon av våra kurser, så kommer man att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminstarten.

Information om introduktionsmöten, schemata och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga matematikkurser i live@lund.

Anmälan till kurser för vårterminen 2019

Vårterminens kurser är nu öppna för anmälan på antagning.se och sista anmälningsdagen är 15 oktober. Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man söker i tid. 

Det är viktigt att du anmäler dig i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 15 oktober. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart.

Onsdagen den 3 oktober anordnas ett informationsmöte inför kursvalet. Mötet kommer att äga rum i Hörmandersalen kl. 15.15-17.00.

Kurser i matematik höstterminen 2018

Höstterminen 2018 startar måndagen den 3 september och pågår till och med söndagen den 20 januari 2019, med juluppehåll under perioden 22 december 2018 - 6 januari 2019.

Information om introduktionsmöten, schemata och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor för höstterminens samtliga matematikkurser finns i live@lund.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats