lu.se

Masterprogram matematisk statistik

Masterprogram matematisk statistik

Masterprogrammet i matematisk statistik är på två år och omfattar 120 högskolepoäng. Inom programmet läser du minst 45 högskolepoäng matematisk statistik på avancerad nivå, samt skriver ett examensarbete (masteruppsats) om 30 högskolepoäng. Resterande (högst) 45 högskolepoäng kan du välja att läsa främst som kurser i matematik och numerisk analys.

Du kan också välja att läsa kurser i andra ämnen som till exempel datalogi, eller, om du siktar på en karriär inriktad mot ett speciellt tillämpningsområde, kurser inom detta. Exempel är kurser inom nationalekonomi, molekylärbiologi och bioinformatik.

Som framgår ovan är masterprogrammet i matematisk statistik en utbildning präglad av stor valfrihet som kan ges olika inriktningar. Om du så småningom vill gå vidare till en forskarutbildning bör du välja kurser med hög grad av teoribildning, medan om du siktar på en karriär i näringslivet bör välja kurser som innehåller en stor bredd av statistiska modeller och metoder.

Undervisningsspråk

Alla kurser i matematisk statistik på avancerad nivå ges på engelska.

Arbetsmarknad

Masterprogrammet i Matematisk statistik förbereder studenterna för ett framtida yrkesliv genom att tillhandahålla kunskaper, färdigheter, förmågor och perspektiv anpassade för forsknings- och utvecklingsarbete och annan kvalificerad verksamhet på en arbetsmarknad där matematiskt statistiska frågeställningar intar en central plats. Eftersom statistikexpertis är en bristvara finns det goda möjligheter att efter examen fortsätta med en karriär både inom och utanför den akademiska miljön, bland annat som statistiker.

Enligt en rapport utförd av SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) kännetecknas arbetsmarknaden för matematiker/statistiker idag av liten konkurrens om jobben, och läget bedöms inte förändras på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och erfarna. Till rapporten på SACO:s webbsida

Kvalificerade statistiska metoder och analyser behövs och efterfrågas bland annat inom läkemedelsindustrin och bioteknikföretag, inom försäkring-, bank- och finanssektorn, för kvalitetsutveckling och logistik inom industrin, och av organisationer i offentliga sektorn. Utbildningen ger också behörighet till forskarutbildning.

 

 

Rekommenderad studiegång

Till Studiegång 2019-2021, sidan är på engelska

Till Studiegång 2020-2022, sidan är på engelska

Kontakt

Magnus Wiktorsson
studierektor

Magnus.Wiktorsson@matstat.lu.se

Tel:+46 (0)46 222 86 25