lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Anmälan till kurser inför vårterminen 2022

Vårterminens kurser är öppna för anmälan på antagning.se från och med 15 september till och med 15 oktober.

Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven och att man söker i tid. 

Det är viktigt att man anmäler sig i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 15 oktober. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart.

Informationsmöte

Ett informationsmöte inför kursvalet kommer att anordnas onsdagen den 6 oktober kl. 15:15-17:00 via Zoom på länken  https://lu-se.zoom.us/j/62117380117?pwd=eURqLzZydStwWTRvTWp3MVZVa3F2dz09

Studievägledarna informerar om kursutbudet i matematik, matematisk statistik och numerisk analys  samt om andra relevanta ämnesval.

Programmen utlyses ej inför vårterminen 2022

Inför höstterminen 2022 kommer masterprogrammet i matematik enbart att vara öppet för anmälan under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 16 oktober 2021 till och med 15 januari 2022.

Höstterminen 2021

Terminen startar måndagen den 30 augusti  och pågår till och med söndagen den 16 januari 2022, med juluppehåll mellan 23 december 2021 och 6 januari 2022.

Angående antagning

Höstterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. Vissa kurser kan i mån av plats öppnas för sen anmälan på antagning.se närmare kursstart.

Kursinformation

Undervisning på grund- och avancerad nivå under hösten 2021 kommer att genomföras både digitalt och i universitetets lokaler. Vid campusundervisning ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer följas. För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19, se mer information längre ned på denna sida.

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TineEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Dessa sidor kan nås från kurslistan i vänstermenyn. Antagna studenter kommer att få full tillgång till kurshemsidorna i Canvas i augusti.

Till Canvas

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Om höstens undervisning med anledning av coronaviruset

För att kunna säkra en trygg studie- och arbetsplats för studenter och medarbetare fattar vi löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter. Informationen nedan uppdateras därför också löpande.

Undervisning både digitalt och på campus

Undervisningen kommer att genomföras både digitalt och i universitetets lokaler. Successiv återgång till undervisning och examination på campus påbörjas den 17 augusti och ska vara genomförd till 1 november 2021.

Vid campusundervisning ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer följas. Fysiska samlingar ska omfatta så få personer som möjligt.

Prioritering av undervisning och examination på campus

Följande moment och studentgrupper prioriteras (utan inbördes ordning) när det gäller undervisning och examination på campus.

  • Examination som inte kan eller inte utan stora svårigheter kan genomföras digitalt.
  • Undervisningsmoment med konstnärliga, praktiska och laborativa inslag.
  • Verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier och praktik.
  • Utbildning för internationella studenter som för sitt uppehållstillstånd är beroende av att utbildning ges till övervägande del på plats, i den mån det är möjligt med hänsyn taget till universitetets beslut om anpassningar och då i anpassade små grupper efter riskbedömning. Introduktion av nytillkomna internationella studenter kan ske på plats om hänsyn är taget till universitetets beslut.
  • Nya studenter som börjar sin utbildning höstterminen 2021 samt de studenter som påbörjat sin utbildning under vårterminen 2020, höstterminen 2020 och vårterminen 2021 och som huvudsakligen haft undervisning på distans.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att studenter som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov, bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna.  

Riskbedömningar görs för varje kurs

För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19. Mer information om hur kurserna kommer att genomföras publiceras på respektive kurshemsidor.

Lunds Matematiska Sällskap

Välkommen till Lunds Matematiska Sällskap! Här hålls regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats