lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematik 3

Kursen ÄMAD03 Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 högskolepoäng ges under andra halvan av vårterminen, både för lärarstudenter som läser matematik som huvudämne och för de som har valt matematik som andra ämne. 

Kursen består av följande delkurser: 

  • Flervariabelanalys 2 (7,5 hp)
  • Algebrans grunder (6 hp)
  • Ämnesdidaktik 3 (1,5 hp)

De första två delkurserna samläses med studenter på motsvarande kurser inom naturvetenskapliga kandidatprogrammet i matematik. Delkursen Ämnesdidaktik 3 ges i seminarieform parallellt med ämnesstudierna.

Vårterminen 2020

Kursen startar torsdagen den 26 mars kl. 10.15-12.00 i hörsal Hörmander, Matematikhuset, Sölvegatan 18, med en föreläsning i delkursen Algebrans grunder.

Undervisningen i ämneskurserna består av gemensamma föreläsningar och gruppundervisning i form av lektioner. All ämnesundervisning ges på engelska. Föreläsningarna och lektionerna är schemalagda på förmiddagarna, kl. 8.15-12, se nedan.

Undervisningen på delkursen Ämnesdidaktik består huvudsakligen av en seminarieserie.

Information om undervisningen kommer att publiceras kontinuerligt under kursens gång på delkursernas hemsidor i lärplattformen Canvas.

 

Veckoschema 30 mars - 30 maj

TidMåndagTisdagOnsdagTorsdag Fredag
08.15-10

Algebrans grunder  

lektion

309C

Flervariabelanalys  2

föreläsning

Sal MH H

Algebrans grunder

lektion

309C

Algebrans grunder

lektion

rum 309C

Flervariabelanalys 2

föreläsning

Sal MH H

10.15-12

Algebrans grunder

föreläsning

Sal MH H

Flervariabelanalys  2

lektion

rum 309C

Algebrans grunder

föreläsning

Sal MH H

Algebrans grunder

föreläsning

Sal MH H

Flervariabelanalys 2

lektion

rum 309C

13.15-16

 

Ämnesdidaktik

seminarium