lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematik 1

Under den första terminen på ämneslärarutbildningen men ingångsämne matematik läser man kursen

ÄMAD01 Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 högskolepoäng.

Kursen består av följande delkurser: 

  • Envariabelanalys (13 hp)
  • Lineär algebra 1 (6 hp)
  • Beräkningsprogrammering med Python (6 hp)
  • Ämnesdidaktik (5 hp)

De första tre delkurserna samläses med studenter på motsvarande kurser inom naturvetenskapliga kandidat-programmet i matematik och ger dig en gedigen grund för fortsatta studier i ämnet. Delkursen Envariabelanalys går på halvfart under hela terminen. Parallellt med denna läses Lineär algebra 1 och Beräkningsprogrammering med Python under första respektive andra halvan av terminen. Delkursen Ämnesdidaktik ges i form av en seminarieserie som ramar in ämnesstudierna och sträcker sig över hela terminen.

Höstterminen 2019

Kursen startar tisdagen den 3 september med ett introduktionsmöte kl 8.15-10.00 i rum  228, vån. 2, Matematikhuset, Sölvegatan 18. 

Undervisningen i ämneskurserna består av gemensamma föreläsningar och gruppundervisning i form av lektioner, räkneövningar, SI-möten och datorlaborationer som sker i mindre studentgrupper. Föreläsningarna ges uteslutande på engelska, medan gruppundervisningen kommer att ges på svenska.

Föreläsningarna, lektionerna och datorlaborationerna är schemalagda på förmiddagarna, kl. 8.15-12,  medan räkneövningar och SI-möten sker på eftermiddagarna kl. 13.15-17. 

Undervisningen på delkursen Ämnesdidaktik består huvudsakligen av en seminarieserie som kommer att äga rum på måndagar kl. 13.15-16 i rum 228 under hela terminen.

Information om undervisningen kommer att publiceras kontinuerligt under kursens gång på delkursernas sidor som nås via lärplatformen Canvas. Litteraturlistan finns här.

 

Veckoschema september-oktober

TidMåndagTisdagOnsdagTorsdag Fredag
kl. 08.15-10

Lineär algebra 

lektion

Envariabelanalys 

lektion

Envariabelanalys 

lektion

Lineär algebra 

lektion

Envariabelanalys 

lektion

kl.10.15-12

Lineär algebra 

föreläsning

Envariabelanalys 

föreläsning

Envariabelanalys 

föreläsning

Lineär algebra 

föreläsning

Envariabelanalys 

föreläsning

kl.13.15-15

Ämnesdidaktik

seminarium

RäkneövningRäkneövningRäkneövningRäkneövning
kl.15.15-17(till kl. 16.00)

SI-möte

SI-möteSI-möte

 

Veckoschema november-december

TidMåndagTisdagOnsdagTorsdag Fredag
kl. 08.15-10

Programmering 

föreläsning

Envariabelanalys 

lektion

Envariabelanalys 

lektion

Programmering 

föreläsning

Envariabelanalys 

lektion

kl.10.15-12

Programmering 

laboration

Envariabelanalys 

föreläsning

Envariabelanalys 

föreläsning

Programmering 

laboration

Envariabelanalys 

föreläsning

kl.13.15-15

Ämnesdidaktik

seminarie

RäkneövningRäkneövningRäkneövningRäkneövning
kl.15.15-17(till kl 16.00)

SI-möte

SI-möteSI-möte