Hoppa till huvudinnehåll

Räkna med variation - ett arbetsmaterial i sannolikhetslära och statistisk inferens

Räkna med variation är ett omfångsrikt arbetsmaterial i grundläggande sannolikhetslära och statistisk inferens. Materialet innefattar bok och e-bok med digitala övningar. Det kan kombineras med olika textböcker i ämnet matematisk statistik. Materialets fokus på tillämpningar, inom t.ex. bygg, kemi och medicin, gör det lämpligt för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Det stora ”smörgåsbordet” av olika uppgifter och uppgiftstyper ger läraren möjlighet att välja moment efter just sitt kursupplägg. Det breda materialet tränar studenten på såväl begrepps­förståelse, räknefärdighet som dataanalys.
Räkna med variation innehåller:

• digitala övningar för begreppsförståelse
• papper-och-penna uppgifter med stödjande videolösningar
• nyutvecklade rutiner i Matlab och R och handledda digitala datorlaborationer för interaktiv utforskning av teorin
• datoruppgifter med datamaterial för träning av modellbygge, dataanalys och tolkning av resultat
• miniprojekt med öppna frågeställningar

DATAMATERIAL OCH RUTINER

Matlab-filer till boken Räkna med variation. Ladda ner zip-filen, packa upp filerna och placera foldern så Matlab kan hitta den (kom ihåg att ändra Matlabs sökväg, t.ex. med 'addpath'). När folderna lagts till i Matlab fås en lista på tillgängliga rutiner (inte datamaterial) genom att skriva 'help raknaMedVariation' i Matlab.

R-filer till boken Räkna med variation. Det finns två sätt att installera paketet:

  1. Ladda ner 'raknaMedVariation.R' och kör filen med 'source("raknaMedVariation.R")'
  2. Installera först alla extra paket som R behöver genom att skriva 'install.packages(c("MASS", "evd", "shiny", "plot3D"))' i R. Ladda sen ner tar.gz-filen och installera paketet i R med kommandot 'install.packages("raknaMedVariation_1.1.2.tar.gz", repos=NULL)'.

En del MacOS användare har haft problem att installera paket som behöver kompileras, använd då:
'install.packages(c("MASS", "evd", "shiny", "plot3D"), type="binary")'
och följ sen stegen ovan.

För att komma åt rutiner i det installerade paketet använd
'library(raknaMedVariation)'. En lista på tillgängliga rutiner fås genom
att skriva 'lsf.str("package:raknaMedVariation")', tillgänglig data listas
med 'data(package="raknaMedVariation")'."

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2020-05-12