Hoppa till huvudinnehåll

Matematisk statistik NF

Vårterminen 2020

Kursutvärderingen öppnas i ny flik.

Biostatistisk grundkurs, MASB11 (PDF. 378 kB)
Försöksplanering, MASC05 / FMSF65 (PDF. 179 kB)
Matematisk statistik för fysiker, MASB03 (PDF. 372 kB)
Sannolikhetsteori, MASC01 / FMSF05 (PDF. 60 kB)
Statistisk inferensteori, MASC02 (PDF. 370 kB)
Linjär och logistisk regression, MASM22 / FMSN30 (PDF. 181 kB)
Monte Carlo-baserade statistiska metoder, MASM11 / FMSN50 (PDF. 179 kB)
Stationär och icke stationär spektralanalys, MASM26 / FMSN35 (PDF. 177kB)
Statistisk modellering av extremvärden, MASM15 / FMSN55 (PDF. 180 kB)

 

Höstterminen 2020

Matematisk statistik_MASA02(pdf)

Kurser samlästa med LTH

Matematisk statistik för kemister MASB02/FMSF70

Stationära stokastiska processer MASC04/FMSF10

Markov processer MASC03/FMSF15

Prissättning av derivattillgångar MASM24/FMSFN25

Matstat för fysker MASB03/FMSF80

Tidserieanalys MASM17/FMSFN45

Spatial statistik MASM25/FMSN20

 

Vårterminen 2021

Biostatistisk grundkurs, MASB11

 

Kurser samlästa med LTH

Försöksplanering, MASC05 / FMSF65

Matematisk statistik för fysiker, MASB03
Sannolikhetsteori, MASC01 / FMSF05
Linjär och logistisk regression, MASM22 / FMSN30
Monte Carlo-baserade statistiska metoder, MASM11 / FMSN50
Statistisk modellering av extremvärden, MASM15 / FMSN55

 

Höstterminen 2021

Matematisk statistik_MASA02(pdf)

Non linear time series

Kurser samlästa med LTH

Matematisk statistik för kemister MASB02/FMSF70

Stationära stokastiska processer MASC04/FMSF10

Markov processer MASC03/FMSF15

Prissättning av derivattillgångar MASM24/FMSFN25

Matstat för fysker MASB03/FMSF80

Tidserieanalys MASM17/FMSFN45

Spatial statistik MASM25/FMSN20

Finansiell statistik MASM18/FMSN60

Kvantitativ riskanalys med kopulas MASM33/FMSN65

 

Vårterminen 2022

Biostatistisk grundkurs, MASB11

Statistisk inferensteori, MASC02

Kurser samlästa med LTH

Försöksplanering, MASC05 / FMSF65

Matematisk statistik för fysiker, MASB03
Sannolikhetsteori, MASC01 / FMSF05
Linjär och logistisk regression, MASM22 / FMSN30
Monte Carlo-baserade statistiska metoder, MASM11 / FMSN50
Statistisk modellering av extremvärden, MASM15 / FMSN55

Stationär och icke-stationär spektralanalys MASM26/FMSN35

 

Höstterminen 2022

Matematisk statistik_MASA02(pdf)

 

Kurser samlästa med LTH

Matematisk statistik för kemister MASB02/FMSF70

Stationära stokastiska processer MASC14/FMSF10

Markov processer MASC13/FMSF15

Prissättning av derivattillgångar MASM24/FMSFN25

Matstat för fysker MASB03/FMSF80

Tidserieanalys MASM17/FMSFN45

Spatial statistik MASM20/FMSN20

Finansiell statistik MASM18/FMSN60

Vårterminen 2023

Biostatistisk grundkurs, MASB11

Icke parametrisk inferens MASM27

Kurser samlästa med LTH

Försöksplanering, MASC05 / FMSF65
Sannolikhetsteori, MASC01 / FMSF05
Linjär och logistisk regression, MASM22 / FMSN30
Monte Carlo-baserade statistiska metoder, MASM11 / FMSN50
Statistisk modellering av extremvärden, MASM15 / FMSN55

 

 

Höstterminen 2023

Matematisk statistik_MASA02(pdf)

 

Kurser samlästa med LTH

Matematisk statistik för kemister MASB02/FMSF70

Stationära stokastiska processer MASC14/FMSF10

Markov processer MASC13/FMSF15

Prissättning av derivattillgångar MASM24/FMSFN25

Matstat för fysker MASB13/FMSF50

Tidserieanalys MASM17/FMSFN45

Spatial statistik MASM25/FMSN20

Finansiell statistik MASM18/FMSN60

 

 

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-04-01