Hoppa till huvudinnehåll

Inköpsförslag

Matematiska biblioteket köper in böcker utifrån förslag från anställda vid Matematikcentrum och andra biblioteksanvändare. Förvärvet ska bevara och förstärka bibliotekets profil som specialiserat fackbibliotek: I viss mån köper vi även in böcker av lärobokskaraktär samt populärvetenskaplig natur.

Skicka inköpsförslag till: bibliotek@math.lu.se. Berätta vem du är och ifall du är intresserad av att låna boken ifall den köps in. Identifiera boken med titel,  författare och ISBN. Om boken behöver vara av en viss upplaga så skriv det också.

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2021-11-10