Hoppa till huvudinnehåll

Matematik för blivande lärare

Det finns olika sätt att få examen som ämneslärare vid Lunds Universitet. Nedan finns det rekommenderade studiegångar för dig som vill bli ämneslärare inom matematik samt kursutbud för dig som redan studerar på LTH och vill bli lärare.

Kurspaket i matematik för blivande lärare

Vill du läsa till ämneslärare i matematik vid Lunds universitet? Från och med höstterminen 2022 ger vi det första av fyra kurspaket i matematik med inriktning mot lärarexamen. Kurspaketen ger dig en gedigen teoretisk grund inom de matematiska ämnesdisciplinerna, inklusive ämnesdidaktik och metodik, inför en kompletterande pedagogisk utbildning. Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) omfattar 90 högskolepoäng och tillsammans med ämnesstudierna utgör en alternativ väg för att erhålla ämneslärarexamen i matematik.

Här kan du se den rekommenderade studiegången: Rekommenderad studiegång, Matematik (PDF, 89,2 kB, ny flik)

Vart och ett av kurspaketen omfattar 30 högskolepoäng. De första två kurspaketen består väsentligen av kurser som samläses med studenter antagna till kandidatprogrammet i matematik. Det tredje kurspaketet är skräddarsytt för blivande lärarsrudenter och innehåller ett självständigt arbete omfattande 15 hp.

Mer information om kurspaketen finns nedan:

  • Kurspaketet Matematik 1, PML11, utlyst på antagning.se inför höstterminen 2024 (första gången under höstterminen 2022)
  • Kurspaketet Matematik 2, PML12, kommer att utlysas på antagning.se inför vårterminen 2025 (första gången under vårterminen 2023)
  • Kurspaketet Matematik 3, PML03, utlyst på antagning.se inför höstterminen 2024 (första gången under höstterminen 2023)
  • Kurspaketet Matematik 4, 30 hp, kan sättas ihop från ett flertal lämpliga kurser i matematik och matematisk statistik som ges under vårterminen 2025.

Kurser i matematik som andra ämne inom ämneslärarutbildningen

För de studenter som är antagna till ämneslärarutbildningen tidigare än höstterminen 2022 och avser välja matematik som sitt andra ämne erbjuder vi följande fyra kurser i matematik och ämnesdidaktik:

  • ÄMAD01 Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp, ges under höstterminen
  • ÄMAD02 Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp, ges under den första halvan av vårterminen
  • ÄMAD03 Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp, ges under den andra halvan av vårterminen
  • ÄMAD04 Matematik 4, 30 hp, ges under höstterminen

Kursutbud för dig som studerar eller har studerat vid LTH

Den svenska skolan har ett stort behov av utbildade lärare med kompetens inom naturvetenskap och teknik. Lärare med ingenjörens perspektiv är ofta mycket uppskattade. 

För dig som studerar vid LTH

Här kan du som studerar vid LTH och vill bli lärare läsa mer om hur du går tillväga:
Rekommenderad studiegång för dig som är LTH-student och vill bli lärare (PDF, 266 kB, ny flik)

För dig som avlagt civilingenjörsexamen från LTH

Här kan du som avlagt civilingenjörsexamen från LTH läsa mer om vilka kurser som ger behörighet för den kompletterande pedagogiska utbildningen för ämneslärarexamen inom teknik, naturvetenskapliga ämnen och matematik:
Rekommenderad studiegång för dig med civilingenjörsexamen, LTH (PDF, 201 kB, ny flik)

Lärarexamen via kandidatprogram

Om du vill bli ämneslärare i de naturvetenskapliga ämnena eller matematik kan du också söka till kandidatprogrammen i matematik, biologi, kemi eller fysik, och sedan lägga till KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).

Beroende på vilka valbara kurser du väljer inom programmen kan du då via KPU:n bli ämneslärare i matematik, fysik, biologi, kemi och/eller naturkunskap.

Mer om behörighetskraven (på www.uvet.lu.se)

Ämnesansvariga

Anna-Maria Persson

Anna-Maria.Persson@math.lu.se
046-222 85 39
Rum 457 A

(frågor om kurspaketen)

Anders Holst

studierektor@math.lu.se
tel: + 46 (0)46-222 34 05
rum 553

(frågor om tidigare LTH-studier)

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2023-03-10