lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier

Matematikcentrum arrangerar flera seminarieserier riktade mot olika målgrupper. Vissa återkommer regelbundet medan andra är mer oregelbundna. Nedan följer en lista över seminarier och kontaktpersoner:

Kollokvium
Kontakt: Erik Wahlén 
E-post: erik.wahlen@math.lu.se

Bio-modelling
Kontakt: Sara Maad Sasane
E-post: sara.maad_sasane@math.lth.se

Matematisk statistik
Kontakt: Dragi Anevski
E-post: dragi.anevski@matstat.lu.se

PDE
Kontakt: Erik Wahlén
E-post: erik.wahlen@math.lu.se

Analys
Kontakt: Sandra Pott
E-post: sandra.pott@math.lu.se