Hoppa till huvudinnehåll

Tidskrifter

Vi har tidskrifter i både tryckt och elektronisk form. Årets nummer av de tryckta tidskrifterna finns uppe i biblioteket i rummet Sigma. Äldre nummer finns nere i källarmagasinet. Vi hämtar gärna upp dessa åt er för att läsas i biblioteket eller kopieras ur. Forskare och anställda kan själva gå ner i magasinet och låna via kvittolån.

Det går att söka efter vilka tidskrifter vi har både i tryckt form och elektronisk form via LUBcat.
LUBcat

De elektroniska tidskrifterna hittar ni enklast i LubSearch.
LubSearch

Lubito är tjänst som tillhandahåller vetenskapliga artiklar som ännu inte finns i elektronisk form till studenter, forskare och anställda vid Lunds universitet.
Lubito

Se vilka tidskriftstitlar som finns på Matematikcentrum genom följande sökning i Libris (den nationella bibliotekskatalogen).

Tidskrifter på Matematiska biblioteket

Om man vill ha tag på en tidskriftsartikel som inte finns i biblioteket eller i LubSearch så går det bra att beställa den via fjärrlån (se vänstermenyn).

Matematiska tidskriftsresurser på nätet

Mathematics journals på Mathematics on the Web
Omfattande sida med material relaterat till matematiska tidskriftsresurser

Förkortningar för tidskrifter
Lista över förkortningar på matematiska tidskrifter från Mathematics on the Web.

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2020-10-13