Hoppa till huvudinnehåll

Programstruktur

Masterprogrammet i matematik har två inriktningar, matematik och numerisk analys. Båda inriktningarna har en enkel struktur som ger utrymme för stor flexibilitet och många valmöjligheter. Kursfordringarna inom båda inriktningarna har nyligen uppdaterats.

Kursfordringar från och med höstterminen 2020

 Inom matematikinriktningen ingår det

  • 45 hp alternativ-obligatoriska (valbara) kurser i matematik som väljs ur ett specificerat utbud
  • 45 hp valfria kurser varav minst 15 hp ska vara kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys och högst 30 hp kan vara kurser på grundnivå.
  • Examensarbete i matematik, 30 hp

Inriktningen mot numerisk analys omfattar

  • 15 hp obligatoriska kurser i numerisk analys
  • 30 hp alternativ-obligatoriska (valbara) kurser i matematik och numerisk analys som väljs ur ett specificerat utbud.
  • 45 hp valfria kurser varav minst 15 hp ska vara kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys och högst 30 hp kan vara kurser på grundnivå.
  • Examensarbete i numerisk analys, 30 hp

Äldre kursfordringar

För studenter antagna till programmet före höstterminen 2020 gäller följande kursfordringar:

Kursval

Valet av kurser inom programmet beror i hög grad på vilka kurser studenten har läst före masterstudierna och vilka framtidsplaner hen har. En student som planerar forskarstudier i matematik kan välja 90 hp avancerade kurser i matematik för att fördjupa sig i ämnet. En student som är intresserad av matematikens tillämpningar och planerar att arbeta med tillämpad matematik direkt efter examen kan välja upp till 30 hp, varav några kurser på grundnivå, i ett annat ämne som är relevant för tillämpningarna, till exempel ekonomi eller fysik.

Programmets flexibilitet ställer krav på att studenten identifierar sitt behov av ytterligare kunskap. Alla studenter erbjuds studievägledning i början av studierna, och sedan fortlöpande för att komma fram till det lämpligaste valet av kurser inför varje termin.

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-07-09