lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Anmälan till kurser, höstterminen 2021

Höstterminens kurser kommer att vara öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativt obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man söker i tid. Mer detaljerad information finns under Kursanmälan i vänstermenyn.

Det är viktigt att du lämnar in din kursansökan i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 15 april. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart. Om du avser skriva ditt examensarbete nästa termin, kontakta studierektor snarast möjligt och glöm inte att söka kursen senast den 15 april.

Resultaten av det första antagningsurvalet kommer att kommuniceras den 9 juli, och antagna och reservplacerade studenter måste tacka ja till sina studieplatser senast den 23 juli, se information på antagning.se. Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommuniceras den 29 juli.

Undervisning vårterminen 2021

Vårterminen startar måndagen den 18 januari och pågår till och med söndagen den 6 juni.

Angående antagning

Vårterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 september - 15 oktober. Antagningsprocessen består av två urval. Det första urvalet blev klart den 11 december då samtliga sökande fick ett antagningsbesked med svarskrav som ska besvaras av antagna och reservplacerade studenter senast den 16 december för att behålla den erbjuda studie- eller reservplatsen. Det slutgiltiga antagningsbeskedet efter det andra urvalet kommuniceras den 21 december.

Studenter som missar att besvara det preliminära antagningsbeskedet med svarskrav får lämna in en sen anmälan om kursen är öppen för anmälan på antagning.se. Vissa kurser har öppnats för sen anmälan den 15 december på antagning.se. Vissa kurser som startar under den andra läsperioden kommer att öppnas för sen anmälan under perioden 7-23 mars.

Reservplacerade och sena sökande kommer att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till kursstarten.

Kursinformation

All undervisning vid naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik kommer att bedrivas på distans så länge som restriktionerna för att minska smittspridningen av Corona-viruset gäller.

Schemat för samtliga kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys publiceras i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn. Notera att även om lokaler finns bokade för undervisningen kommer all undervisning att bedrivas på distans så länge restriktionerna råder.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga kurser i lärplattformen Canvas. Antagna studenter kommer automatiskt att få tillgång till respektive hemsidor i Canvas.

Till Canvas

Kurslitteratur

Litteraturlistor till vårterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning.
Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

 

 

Studierektor

Anna-Maria Persson  

anna-maria.persson@math.lu.se

tel: +46 (0)46-222 85 39

rum 457 A

Studievägledning

Matematik 

Kjell Elfström

Kjell.Elfstrom@math.lu.se

tel. +46 (0)46-222 85 41

rum 420

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnusw@maths.lth.se

tel. +46- (0)46-222 86 25

Numerisk analys

Claus Fûhrer

claus@maths.lth.se

tel: +46-(0)46-222 96 37

rum 529

Studerandeexpedition

Matematik, Numerisk analys

Kerstin Rogdahl

kerstin.rogdahl@math.lu.se

tel: +46 (0)46 222 85 55

rum 456

Matematisk statistik