Hoppa till huvudinnehåll

Studentinformation

Anmälan till kurser inför vårterminen 2024

Vårterminens kurser är öppna för anmälan på antagning.se från och med 15 september till och med 16 oktober.

Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven och att man söker i tid. 

Det är viktigt att man anmäler sig i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 16 oktober. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart.

Informationsmöte

Ett informationsmöte inför kursvalet kommer att anordnas onsdagen den 4 oktober kl. 15:15-17:00 i Gårdingsalen.

Studievägledarna informerar om kursutbudet i matematik, matematisk statistik och numerisk analys  samt om andra relevanta ämnesval.

Programmen utlyses ej inför vårterminen 2024

De flesta kurserna i matematik erbjuds både som kurser inom våra program och som fristående kurser. Varken kandidatprogrammet eller masterprogrammet i matematik är utlysta inför vårterminen 2024. Båda programmen kommer att utlysas inför höstterminen 2024 och undervisningen ges då på engelska.

Studenter som är intresserade av att läsa vårt kandidatprogram i matematik och inte vill vänta med att påbörja studierna höstterminen 2024 är välkomna att söka kurserna MATA21 Envariabelanalys,MATA22 Lineär algebra 1 och NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, som erbjuds som fristående kurser vårterminen 2024. Dessa kurser ges på svenska under vårterminen och utgör den första terminens obligatoriska kurser inom kandidatprogrammet i matematik. Vill man fortsätta med matematikstudierna höstterminen 2024 är man välkommen att söka programmet samt den andra terminens kurser inför denna termin. Intresserade studenter uppmanas att kontakta studierektorn eller någon av studievägledarna för mer detaljerad information.

Inför höstterminen 2024 kommer masterprogrammet i matematik enbart att vara öppet för anmälan under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 16 oktober 2023 till och med 15 januari 2024. Ansökan till masterprogrammen görs på universityadmissions.se.

Höstterminen 2023

Terminen startar måndagen den 28 augusti  och pågår till och med söndagen den 14 januari 2024 med juluppehåll mellan 23 december 2023 och 7 januari 2024.

Angående antagning

Höstterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 17 april. Antagningsprocessen består av två urval. Det första urvalet blir klart den 12 juli då samtliga sökande får ett antagningsbesked med svarskrav som ska besvaras av antagna och reservplacerade studenter senast den 21 juli för att behålla den erbjuda studie- eller reservplatsen. Det slutgiltiga antagningsbeskedet efter det andra urvalet kommuniceras den 27 juli.

Kandidatprogrammet i matematik kommer inte att öppnas för sen anmälan. Vissa kurser i matematik, numerisk analys och matematisk statistik vid naturvetenskapliga fakulteten kommer eventuellt att öppnas för sen anmälan i augusti. 

Antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart i början av augusti. Reservplacerade sökande kommer att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminsstarten.

Kursinformation

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Dessa sidor kan nås från kurslistan i vänstermenyn. Antagna studenter kommer att få full tillgång till kurshemsidorna i Canvas i augusti.

Till Canvas

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning.
Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

 

Studierektor

Anna-Maria Persson

anna-maria.persson@math.lu.se
046-222 85 39
Rum 420

Studievägledning

Matematik

Anna-Maria Persson
Rum 420

Eskil Rydhe
Rum 457A

Malin Ejlerskov
Rum 456

studievagledning@math.lu.se

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnus.wiktorsson@matstat.lu.se
Rum 130

Numerisk analys

Philipp Birken

philipp.birken@math.lu.se
Rum 562F

 

Studerandeexpedition Matematik NF

Matematik, Numerisk analys

Malin Ejlerskov

malin.ejlerskov@math.lu.se

tel: +46 (0)46 222 43 95

rum 456

Matematisk statistik

Susann Nordqvist

susann.nordqvist@matstat.lu.se

tel: +46(0)46 222 85 50

rum 225A

 

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-06-08