Hoppa till huvudinnehåll

Studentinformation

Anmälan till kurser inför höstterminen 2023

Höstterminens kurser kommer att vara öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 17 april. Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativobligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man söker i tid. Mer detaljerad information finns under Kursanmälan i vänstermenyn.

Det är viktigt att du lämnar in din kursansökan i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 17 april. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart. Om du avser skriva ditt examensarbete nästa termin, kontakta studierektor snarast möjligt och glöm inte att söka kursen senast den 17 april.

Resultaten av det första antagningsurvalet kommer att kommuniceras den 12 juli, och antagna och reservplacerade studenter måste tacka ja till sina studieplatser senast den 21 juli, se information på antagning.se. Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommuniceras den 27 juli.

Vårterminen 2023

Vårterminen startar måndag den 16 januari och pågår till och med söndag den 4 juni.

Anmälan och antagning

Vårterminens kurser var öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 september - 17 oktober. Slutligt antagningsbesked meddelades samtliga sökande den 22 december.

Vissa kurser öppnades för sen anmälan på antagning.se i december. Övriga kurser har i nuläget inga lediga studieplatser men kan komma att öppnas för sen anmälan efter terminstart alternativt i mars innan den andra läsperioden startar.

De flesta kurserna i matematik erbjuds både som kurser inom våra program och som fristående kurser. Varken kandidatprogrammet eller våra masterprogram har haft antagning inför vårterminen 2023. Programmen utlyses enbart inför höstterminen 2023 och undervisningen ges då på engelska.

Masterprogrammen kommer enbart att vara öppna för anmälan under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 17 oktober 2022 till och med 16 januari 2023 på universityadmissions.se. Kandidatprogrammet i matematik kommer däremot även att utlysas i den senare nationella antagningsomgången vilken har öppet för anmälan 15 mars - 17 april 2023 på antagning.se.

Kursinformation

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget Time Edit.

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen för samtliga matematikkurser kommer att vara tillgängliga i lärplattformen Canvas. Antagna  studenter kommer att få tillgång till respektive kurshemsidor i Canvas innan terminstart.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning.
Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

 

Studierektor

Anna-Maria Persson

Anna-Maria.Persson@math.lu.se
046-222 85 39
Rum 457 A

Studievägledning

Matematik 

Kjell Elfström

Kjell.Elfstrom@math.lu.se

Tel: +46 (0)46-222 85 41

rum 420

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnusw@maths.lth.se

Tel. +46 (0)46-222 86 25

Studerandeexpedition Matematik NF

Malin Ejlerskov

expedition@math.lu.se
046-222 43 95
Rum 456

Matematisk statistik

Susann Nordqvist

susann.nordqvist@matstat.lu.se
tel: +46(0)46 222 85 50

rum 225A

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-06-08