Hoppa till huvudinnehåll

Kurser

Forskarutbildningen erbjuder ett stort urval av kurser på Forskarnivå, Avancerad nivå samt fakultetsgemesnsamma kurser.

Kurserna på avancerad nivå samläses med studenter på masterprogram inom LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.

Många av våra kurser på forskarnivå ges vid tillräcklig efterfrågan, hur du anmäler intresse till en kurs och när den planeras att ges ser du på kurssidan.

Fakultetsgemensamma kurser hittar du på Doktorandwebben, LTH


Forskarutbildning i matematik vid Lunds tekniska högskola KodPoäng

Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH

GEM056F2,0
Research EthicsGEM090F3,0
   

Forskarutbildning i matematik vid Naturvetenskapliga fakulteten 

  
Introduction course for PhD students at the Faculty of Science 0,5
Introduction course for PhD students in Mathematics   
Research EthicsNMN001F3,0

Teaching and Learning in Higher Education 

 3, 0
   

 

KursnamKurskodPoängKontakt/LärareGes
Complex analysis in several variables MATP22F7,5Frank VikströmHT24 (lp2)
Advanced Topics in Learning-based Computer Vision

FMA325F

7,5Viktor Larsson/ Magnus OskarssonHT24 (lp2)
Survival theory

MASM21

7,5Dragi Anevski VT25 (lp4)
Dispersive PDE:s

 

 Gabriele Brüll

VT25 (lp4)

Hardy spacesNMA006F Alexandru Aleman

HT24

Stochastics in Numerical Analysis  Mengwu Guo and Filip Tronarp 
KursnamKurskodPoängKontakt/LärareGes
Statistical Inference for Partially Observed Stochastic ProcessesFMS020F7,5Filip TronarpVT24

Advanced Topics in Computer Vision

 

 Viktor Larsson/ Magnus OskarssonHT23
Mathematics Education from a University Perspective

FMA026F

7,5Kristina JuterVT24
Coupling Methods in Probability Theory, Part II

 

3Dragi Anevski /Herman ThorissonHT23
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations FMNN20F7,5Eskil Hansen

HT23

Mathematics didactics  Kristina JuterVT24
Set theoryFMA280F5Jörg SchmelingVT24
General Relativity for MathematiciansNMA014F7,5Amol SasaneVT24
Advanced Topics in Computer VisionFMA3157,5Magnus OskarssonVT24
KursnamKodPoäng
Algebraiska strukturerFMAN10F

7,5

Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPyFMNN25F

7,5

BildanalysFMA171F7,5
BiomatematikFMAN01F7,5
Dataanalys: statistisk inlärning och visualisering med projekt (Nivå Grund 2)FMSF90F7,5
DatorseendeFMA271F

7,5

DifferentialgeometriMATM13F7,5
Diskret matematik (Nivå Grund 1)FMA091F7,5
DistributionsteoriMATP11F7,5
Finansiell statistikFMSN60F7,5
Finita volymmetoderFMN015F

7,5

Funktionalanalys och harmonisk analysFMAN80F7,5
Fördjupningskurs till integrationsteoriMATP29F7,5
Fördjupningskurs till lineär funktionalanalysMATP45F7,5
Försöksplanering (Nivå Grund 2)FMSF65F7,5
Grupp- och ringteoriMATP33F

7,5

IntegrationsteoriMATM19F7,5
Introduktion till maskinlärningFMAN45F7,5
Kontinuerliga systemFMA022F

7,5

Lineär funktionalanalysMATP35F

7,5

Linjär och kombinatorisk optimeringFMAP05F7,5
Linjär och logistisk regressionFMSN30F7,5
Markovprocesser  (Nivå Grund 2)FMSF15F7,5
MaskininlärningFMAN45F7,5
Matematik - System och transformer (Nivå Grund 2)FMAF05F

7,0

Matematisk statistik, tidsserieanalysFMSN45F7,5
Matematiska strukturerFMAN65F6,0
MatristeoriFMA122F7,5
Matristeori, mindre kursFMA121F

6,0

Medicinsk bildanalysFMAN30F7,5
Monte Carlo-baserade statistiska metoderFMS092F7,5
Numerisk linjär algebraFMNN01F7,5
Numeriska metoder för differentialekvationer FMNN10F7,5
Numeriska simuleringar av flödesproblemFMNN40F

7,5

Olinjära dynamiska systemFMAN15F7,5
OptimeringFMAN61F7,5
Partiella differentialekvationer FMA145F7,5
Praktisk Kunskapsteori för matematikFMAP01F7,5
Prissättning av derivattillgångarFMSN25F7,5
RiemanngeometriFMA1060F7,5
Sannolikhetsteori (Nivå Grund 2)FMSF05F7,5
Sannolikhetsteorins matematiska grunderMATM30F

7,5

SimuleringsverktygFMNN05F7,5
Spatial statistik med bildanalysFMSN20F

7,5

Stationär och icke-stationär spektralanalysFMSN35F

7,5

Stationära stokastiska processer (Nivå Grund 2)FMSF10F7,5
Statistisk modellering av extremvärdenFMSN55F7,5
TalteoriMATM15F

7,5

TopologiMATM16F

7,5

VariationskalkylFMA201F

7,5

 

Som doktorand kan du anmälan intresse att läsa en kurs.
Anmälan gör du till studierektor och ansvarig lärare.

Just nu har vi inga kurser att visa men det fylls på efterhand som lärare anmäler intresse av att ge en specifik kurs.

KursnamKodPoängKontakt

Är du intresserad av att läsa doktorandkurser vid andra universitet?

Här finns några länkar som kan vara av intresse. På nationell nivå finns alla kurser samlade på följande hemsida:

https://www.maths.lth.se/matematiklth/ddkurser/

Information finns även på enskilt universitets hemsida:

Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola
https://www.chalmers.se/institutioner/mv/forskning/forskarutbildning/

KTH, Stockholm
https://www.kth.se/math/studies/graduate

Stockholms universitet 
https://www.math.su.se/english/research/phd-studies/phd-courses

Umeå universitet 
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/   

Karlstad universitet 
Kontakt: Adrian Muntean, adrian.muntean@kau.se 

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2023-11-02