Hoppa till huvudinnehåll

Praktisk information

  • Undrar du vilka kurser du skall läsa nästa termin eller vilka förkunskapskraven är för att få  skriva ditt examensarbete? Kontakta en av studievägledarna. 

  • Vill du avbryta dina studier eller göra ett studieuppehåll? Kontakta en av studievägledarna.

  • Vill du ha kurser tillgodoräknade? Kontakta en av studievägledarna.

  • behöver du hjälp med att registrera eller omregistrera dig på några av dina kurser? Skicka ett mejl med ditt namn, personnummer och kurskod till studieadministratören Kerstin Rogdahl, e-post: expedition@math.lu.se, när det gäller kurser i matematik och numerisk analys. Om det gäller kurser i matematisk statistik, kontakta Susann Nordqvist, e-post: susann.nordqvist@matstat.lu.se.

  •  Känner du att du behöver hjälp med stressen som orsakas av studierna? Prata med någon från  Studenthälsan på 046-222 43 77 eller besök Studiehälsans webbplats.

  • Känner du att du studerar på ett felaktigt sätt eller behöver hjälp med hur man skriver akademiska texter? Besök Studieverkstaden på Lunds Universitets webbplats för information om seminarier och  kontaktinformation.

  • Har du upplevt att kurslitteraturen, personalen eller undervisningsmetoderna är diskriminerande på något sätt (till exempel på grund av kön, etnicitet, etcetera)? Eller upplever du svårigheter som har att göra med din arbetsmiljö eller psykosociala hälsa? Kontakta MUR:s skyddsombud på mur-hms@luna.lu.se.

  • Har du svårigheter med en viss kurs eller har du upplevt andra svårigheter i din utbildning? Har du några allmänna frågor om till exempel din tid i Lund eller vad Matematikernas utbildningsråd MUR i själva verket är? Kontakta deras ordförande på mur-ordf@luna.lu.se.

  • Behöver du hjälp med att lösa problem av andra slag än de som har nämnts ovan eller är du osäker på vem du skall kontakta? Sätt dig i förbindelse med Lunds naturvetarkårs ordförande på luna@luna.lu.se eller mur-ordf@luna.lu.se. Du kan då få direkt hjälp eller bli hänvisad till rätt person.

  •  Vill du lära känna dina rättigheter och skyldigheter som student? Se Rättighetslistan. Ytterligare information finns på Lunds Universitets hemsida på: student-rights-and-guidelines.

Studierektor

Anna-Maria Persson

anna-maria.persson@math.lu.se
046-222 85 39
Rum 420

Studievägledning

Matematik

Anna-Maria Persson
Rum 420

Eskil Rydhe
Rum 457A

Malin Ejlerskov
Rum 456

studievagledning@math.lu.se

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnus.wiktorsson@matstat.lu.se
Rum 130

Numerisk analys

Philipp Birken

philipp.birken@math.lu.se
Rum 562F

 

Studerandeexpedition Matematik NF

Matematik, Numerisk analys

Malin Ejlerskov

malin.ejlerskov@math.lu.se

tel: +46 (0)46 222 43 95

rum 456

Matematisk statistik

Susann Nordqvist

susann.nordqvist@matstat.lu.se

tel: +46(0)46 222 85 50

rum 221

 

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-10-08