Hoppa till huvudinnehåll

Studentinformation

Vårterminen 2024

Vårterminen startar måndag den 15 januari och pågår till och med den 2 juni.

Anmälan och antagning

Vårterminens kurser var öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 september - 16 oktober. Slutligt antagningsbesked meddelades samtliga sökande den 21 december.

Vissa kurser öppnades för sen anmälan på antagning.se i december och några andra öppnas den 5 januari. Övriga kurser har i nuläget inga lediga studieplatser men kan komma att öppnas för sen anmälan efter terminstart alternativt i mars innan den andra läsperioden startar.

De flesta kurserna i matematik erbjuds både som kurser inom våra program och som fristående kurser. Varken kandidatprogrammet eller våra masterprogram har haft antagning inför vårterminen 2024. Programmen utlyses enbart inför höstterminen 2024 och undervisningen ges då på engelska.

Masterprogrammen kommer enbart att vara öppna för anmälan under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 15 oktober 2023 till och med 15 januari 2024 på universityadmissions.se. Kandidatprogrammet i matematik kommer däremot även att utlysas i den senare nationella antagningsomgången vilken har öppet för anmälan 15 mars - 16 april 2024 på antagning.se.

Kursinformation

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget Time Edit.

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen för samtliga matematikkurser kommer att vara tillgängliga i lärplattformen Canvas. Antagna  studenter kommer att få tillgång till respektive kurshemsidor i Canvas innan terminstart.

Anmälan till kurser inför vårterminen 2024

Vårterminens kurser är öppna för anmälan på antagning.se från och med 15 september till och med 16 oktober.

Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven och att man söker i tid. 

Det är viktigt att man anmäler sig i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 16 oktober. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart.

Informationsmöte

Ett informationsmöte inför kursvalet kommer att anordnas onsdagen den 4 oktober kl. 15:15-17:00 i Gårdingsalen.

Studievägledarna informerar om kursutbudet i matematik, matematisk statistik och numerisk analys  samt om andra relevanta ämnesval.

Programmen utlyses ej inför vårterminen 2024

De flesta kurserna i matematik erbjuds både som kurser inom våra program och som fristående kurser. Varken kandidatprogrammet eller masterprogrammet i matematik är utlysta inför vårterminen 2024. Båda programmen kommer att utlysas inför höstterminen 2024 och undervisningen ges då på engelska.

Studenter som är intresserade av att läsa vårt kandidatprogram i matematik och inte vill vänta med att påbörja studierna höstterminen 2024 är välkomna att söka kurserna MATA21 Envariabelanalys,MATA22 Lineär algebra 1 och NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, som erbjuds som fristående kurser vårterminen 2024. Dessa kurser ges på svenska under vårterminen och utgör den första terminens obligatoriska kurser inom kandidatprogrammet i matematik. Vill man fortsätta med matematikstudierna höstterminen 2024 är man välkommen att söka programmet samt den andra terminens kurser inför denna termin. Intresserade studenter uppmanas att kontakta studierektorn eller någon av studievägledarna för mer detaljerad information.

Inför höstterminen 2024 kommer masterprogrammet i matematik enbart att vara öppet för anmälan under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 16 oktober 2023 till och med 15 januari 2024. Ansökan till masterprogrammen görs på universityadmissions.se.

Lunds Matematiska Sällskap

Välkommen till Lunds Matematiska Sällskap! Här hålls regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

Studierektor

Anna-Maria Persson

anna-maria.persson@math.lu.se
046-222 85 39
Rum 420

Studievägledning

Matematik

Anna-Maria Persson
Rum 420

Eskil Rydhe
Rum 457A

Malin Ejlerskov
Rum 456

studievagledning@math.lu.se

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnus.wiktorsson@matstat.lu.se
Rum 130

Numerisk analys

Philipp Birken

philipp.birken@math.lu.se
Rum 562F

 

Studerandeexpedition Matematik NF

Matematik, Numerisk analys

Malin Ejlerskov

malin.ejlerskov@math.lu.se

tel: +46 (0)46 222 43 95

rum 456

Matematisk statistik

Susann Nordqvist

susann.nordqvist@matstat.lu.se

tel: +46(0)46 222 85 50

rum 225A

 

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-03-22