Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete

Studierna inom masterprogrammet avslutas med ett examensarbete i matematik eller numerisk analys. Examensarbetena är inrättade som kurser omfattande 30 högskolepoäng och från höstterminen 2020 har de följande kurskoder:

(Motsvarande gamla kurskoder är MATM01 eller NUMM11.)

Syfte och genomförande

Examensarbetets syfte är att studenten ska visa kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt i enlighet med de krav som ställs för att erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i matematik. Examensarbetet ska vara fördjupande och studenten ska kunna tillämpa matematisk eller numerisk metodik.

Examensarbetets innehåll och utförande planeras i samråd med en handledare. Examensarbetet består av en självständig mindre forsknings- eller utvecklingsuppgift baserad på aktuell forskning. Den kan antingen anknyta till aktuella projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Om arbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare på institutionen.

Antagning

Examensarbetekurserna utlyses på antagning.se inför varje termin och de ges enbart för studenter antagna till masterprogrammet i matematik vid vår institution. I regel görs examensarbetet i full studietakt under den sista terminen på programmet men man kan också göra examensarbetet på halvfart parallellt med andra relevanta kurser under det sista året på programmet. I det senare fallet bör man för optimal planering kontakta studierektor redan under den andra terminen på programmet.

Förkunskapskrav

För tillträde till examensarbetena för masterexamen krävs kandidatexamen i matematik eller motsvarande samt Engelska B/6.

För examensarbetet i matematik krävs dessutom kunskaper motsvarande kurser på avancerad nivå i ren matematik omfattande minst 45 hp.

För examensarbetet i numerisk analys krävs det kurser på avancerad nivå inom de matematiska ämnesdisciplinerna omfattande 45 hp varav minst 22,5 hp inom numerisk analys inklusive kursen NUMN32 Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 hp eller motsvarande.

 

För närmare detaljer om examensarbetet hänvisas till regler för examensarbeten inom Naturvetenskapliga fakulteten:

Regler och rekommendationer

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-10-02