lu.se

Organisation

Prefekt (chef) Anders Heyden
E-post: anders.heyden@math.lu.se
Telefon:+46 46 222 85 31
Rumsnummer:443
Mer information om Anders Heyden

Ställföreträdande prefekt
Anna-Maria Persson
E-post: anna-maria.persson@math.lu.se
Telefon:+46 46 222 85 39
Rumsnummer: 457A

Biträdande prefekt
Frank Wikström
E-post: frank.wikstrom@math.lth.se
Telefon:+46 46 222 85 64
Rumsnummer:560
Mer information om Frank Wikström

 

Matematikcentrum består av tre avdelningar, Matematik LTH och numerisk analys, Matematik NF och Matematisk statistik

 

 

 

Matematik LTH och Numerisk analys

Enhetschef: Eskil Hansen
E-post: eskil.hansen@math.lth.se
Telefon: +46 46 222 9628
Rum: MH:446


Studierektor: Anders Holst
E-post:  anders.holst@math.lth.se
Telefon:+46 46 222 34 05
Rum: MH:553

Studieadministration: Eva-Lena Borgström och Anita Edlund Svensson
E-post: expedition@math.lth.se
Telefon: +46 (0)46-222 85 30, +46 (0)46- 222 91 86
Rum: MH:540


Ekonomi- och personaladministration: Lena Lööf
E-post: lena.loof@math.lu.se
Telefon:+46 46 222 85 37
Rum: MH:434

Information om Matematik LTHs utbildning, forskning och personal finns här

Information om Numerisk analys utbildning, forskning och personal finns här

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet

Avdelningsföreståndare: Erik Wahlén
E-post:erik.wahlen@math.lu.se

Studierektor: Anna-Maria Persson
E-post: anna-maria.persson@math.lu.se

Studievägledare:Kjell Elfström
E-post: Kjell.Elfstrom@math.lu.se

Studieadministration: Kerstin Rogdahl
kerstin.rogdahl@math.lu.se

Ekonomi- och personaladministration: Kerstin Rogdahl
kerstin.rogdahl@math.lu.se

Information om Matematik NFs utbildning, forskning och personal finns här

Matematisk statistik

Avdelningsföreståndare: Erik Lindström
E-post: erik.lindstrom@matstat.lu.se

Studierektorer:
Johan Lindström (matematisk statistik, LTH)
E-post: johan.lindstrom@matstat.lu.se

Magnus Wiktorsson (Matematisk statistik NF)
E-post: magnus.wiktorsson@matstat.lu.se

Personal- och Ekonomiadministration: Denise Bokander
E-post: Denise.bokander@maths.lu.se

Studieadministration och Kommunikation: Susann Nordqvist
E-post: susann.nordqvist@matstat.lu.se

Information om Matematisk statistiks utbildning, forskning och personal finns här

Gemensam administrativ och teknisk personal

Ekonom: Lars Andersson
E-post: lars.andersson@math.lu.se

Forskningsingenjörer:
James Hakim
E-post: james.hakim@math.lu.se
Carl Gustav Werner
E-post: carl-gustav.werner@math.lu.se

Bibliotek:
Ebba Ruhe
E-post: ebba.ruhe@math.lu.se
Mikael Abrahamsson
E-post: mikael.abrahamsson@math.lu.se

Kommunikatör: Susann Nordqvist
E-post: susann.nordqvist@matstat.lu.se