Hoppa till huvudinnehåll

Kandidatprogram

Det finns ett ökande behov av personer som kan strukturera och analysera de allt större mängder av data som produceras och lagras i dagens informationssamhälle. En matematisk utbildning utgör en bra grund för sådana arbetsuppgifter.

Matematiker använder matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. Ämnet är därför mycket väl lämpat för dig som är intresserad av att lösa problem med tankens hjälp. Samtidigt är datorn ett naturligt hjälpmedel för en tillämpad matematiker eftersom komplicerade matematiska modeller i regel måste analyseras med hjälp av dator.

Programinnehåll

I kandidatprogrammet i matematik ingår de matematiska ämnena matematik, matematisk statistik och numerisk analys.

Utbildningen kan ges i en helt teoretisk inriktning, med rena matematiska kunskaper, men också med en mer tillämpad prägel för den som vill använda avancerade matematiska metoder för att lösa problem från andra ämnesområden. Du kan då välja att följa någon av de rekommenderade studiegångar som finns tillgängliga eller skräddarsy din utbildning i enlighet med den inriktning som du är intresserad av.

Målet med programmet är en naturvetenskaplig kandidatexamen i matematik. I en sådan examen ska det ingå 180 högskolepoäng (hp) varav ett examensarbete på 15 hp. Examensarbetet görs i ren matematik, matematisk statistik eller numerisk analys.

Examensarbetet innebär att du gör en mindre forskningsuppgift eller att du visar hur dina kunskaper kan användas för att lösa ett konkret tillämpat problem för en uppdragsgivare utanför universitetet. Examensarbetet kan på så sätt vara en genväg till den första anställningen efter utbildningen.

Programstruktur och kurser

Till den första terminens kurser, som är obligatoriska, blir du automatiskt antagen när du blivit antagen till kandidatprogrammet. Efter det ansöker du inför varje termin om att bli antagen till kurser inom programmet på antagning.se. Anmälningsperioden är i regel 15 mars-15 april inför höstterminen och 15 september-15 oktober inför vårterminen.

I kandidatprogrammet i matematik ingår:

Studierektor

Anna-Maria Persson

anna-maria.persson@math.lu.se
046-222 85 39
Rum 420

Studievägledning

Matematik

Anna-Maria Persson
Rum 420

Eskil Rydhe
Rum 457A

Malin Ejlerskov
Rum 456

studievagledning@math.lu.se

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnus.wiktorsson@matstat.lu.se
Rum 130

Numerisk analys

Philipp Birken

philipp.birken@math.lu.se
Rum 562F

 

Studerandeexpedition Matematik NF

Matematik, Numerisk analys

Malin Ejlerskov

malin.ejlerskov@math.lu.se

tel: +46 (0)46 222 43 95

rum 456

Matematisk statistik

Susann Nordqvist

susann.nordqvist@matstat.lu.se

tel: +46(0)46 222 85 50

rum 221

 

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2023-03-06