lu.se

Utbildning vid Matematikcentrum

På Matematikcentrum kan du läsa:

  • kandidatprogram i matematik på NF (naturvetenskapliga fakulteten)
  • ämneslärarutbildning i matematik för gymnasieskolan
  • masterprogram på NF
  • masterprogram i matematisk statistik på NF
  • kurser i matematik, numeriska analys och matematisk statistik inom civilingenjörsprogrammen på LTH, främst inom Teknisk matematik.
  • fristående kurser. De flesta kurserna på kandidat- och mastersnivå kan du som student också läsa som fristående kurser.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Matematik, kandidat- och masterprogram, fristående kurser
Anna-Maria Persson
studierektor
anna-maria.persson@math.lu.se

Kjell Elfström
studievägledning
Kjell.Elfstrom@math.lu.se

Matematisk statistik
Magnus Wiktorsson
studierektor/studievägledning
magnus.wiktorsson@matstat.lu.se

 

Matematisk statistik, civilingenjörsprogram
Johan Lindström
studierektor/studievägledning
Studierektor@matstat.lu.se 


Numerisk analys och civilingenjörsutbildningar
Anders Holst
studierektor 
anders.holst@math.lth.se

Claus Führer
studievägledning
claus.fuhrer@math.lth.se