Hoppa till huvudinnehåll

Praktisk information

  • Undrar du vilka kurser du skall läsa nästa termin eller vilka förkunskapskraven är för att få skriva ditt examensarbete? Kontakta en av studievägledarna. 

  • Vill du avbryta dina studier eller göra ett studieuppehåll? Kontakta en av studievägledarna.

  • Vill du ha kurser tillgodoräknade? Kontakta en av studievägledarna.

  • Behöver du hjälp med att registrera eller omregistrera dig på några av dina kurser? Skicka ett mejl med ditt namn, personnummer och kurskod till studieadministratören Malin Ejlerskov, e-post: expedition@math.lu.se,  när det gäller kurser i matematik och numerisk analys. Om det gäller kurser i matematisk statistik, kontakta Susann Nordqvist, e-post: susann.nordqvist@matstat.lu.se.

  • Känner du att du studerar på ett felaktigt sätt eller behöver hjälp med hur man skriver akademiska texter? Besök Studieverkstadens webbplats för information om seminarier och kontaktinformation.

  • Har du upplevt att kurslitteraturen, personalen eller undervisningsmetoderna är diskriminerande på något sätt (kön, etnicitet, etcetera)? Eller upplever du svårigheter som har att göra med din arbetsmiljö eller psykosociala hälsa? Kontakta MUR:s skyddsombud på e-post: mur-hms@luna.lu.se.

  • Har du svårigheter med en viss kurs eller har du upplevt andra svårigheter i din utbildning? Har du några allmänna frågor om till exempel din tid i Lund eller vad Matematikernas utbildningsråd MUR i själva verket är? Kontakta deras ordförande på e-post: mur-ordf@luna.lu.se.

  • Behöver du hjälp med att lösa problem av andra slag än de som har nämnts ovan eller är du osäker på vem du skall kontakta? Sätt dig i förbindelse med Lunds naturvetarkårs ordförande på e-post: luna@luna.lu.se eller e-post: mur-ordf@luna.lu.se. Du kan då få direkt hjälp eller bli hänvisad till rätt person.

  •  Vill du lära känna dina rättigheter och skyldigheter som student? Se Rättighetslistan. Ytterligare information finns på  Lunds Universitets webbsida här: student-rights-and-guidelines.

Studierektor

Matematik

Anna-Maria Persson
Anna-Maria.Persson@math.lu.se
tel. +46 (0)46-222 85 39
rum 420

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson
Magnus.Wiktorsson@matstat.lu.se
tel. +46- (0)46-222 86 25
rum 130

Studerandeexpedition

Matematik, Numerisk analys

Malin Ejlerskov
malin.ejlerskov@math.lu.se
tel: +46 (0)46-222 85 55
rum 456

Matematisk statistik

Susann Nordqvist
susann.nordqvist@matstat.lu.se
tel: +46 (0)46 222 85 50
rum 225A

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-06-08