lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kursfordringar för masterexamen i matematik

Kursfordringar från och med höstterminen 2020

För att erhålla masterexamen i matematik gäller följande kursfordringar från och med höstterminen 2020:

Alternativ-obligatoriska kurser 45 hp

Minst 45 högskolepoäng av kurserna skall vara kurser i matematik på avancerad nivå bland nedanstående kurser:

Valfria kurser 45 hp

Av dessa ska minst 15 hp vara ytterligare kurser i matematik, numerisk analys och matematisk statistik. Högst 30 hp får vara kurser på grundnivå.

Examensarbete 30 hp

MATM03     Matematik: Examensarbete - masterexamen 30 hp

 

Äldre kursfordringar

För studenter antagna till programmet före höstterminen 2020 gäller följande kursfordringar: